Använd dina kunskaper i svenska då du jobbar med barn

Över 700 arbetstagare jobbar via Seure med arbetsuppgifter på svenska. Vi erbjuder svenskspråkiga arbetsuppgifter speciellt inom dagvårdsbranschen samt i skolor som skolassistent. Du som bemästrar svenska språkkunskaper är en eftertraktad kollega, du får använda språket i ditt jobb och utvecklar samtidigt ditt eget kunnande.

Det är viktigt att kunna erbjuda barnen fostran och utbildning på deras eget modersmål. Som arbetstagare i svenskspråkiga daghem och skolor jobbar du förutom med fostran även med att stöda barnets språkutveckling och därför krävs goda språkkunskaper. Du behöver ändå inte ha svenska som modersmål.

Arbetsuppgifter åt såväl erfarna som nya inom branschen

Vi erbjuder svenskspråkiga arbetsuppgifter som barnskötare eller assistent på daghem samt skolassistent i skolor eller ledare av eftermiddagsverksamhet.

Vi har mångsidiga arbetsuppgifter att erbjuda och som skolassistent har du möjlighet att arbeta i såväl smågrupper som allmänundervisning tillsammans med läraren och andra kollegor. Vi söker både erfarna arbetare, pensionärer och personer som precis har börjat inom branschen.

Jobbet passar bra för dig som håller ett mellanår och vill arbeta med barn. Du kan ha fått tidigare erfarenhet av att arbeta med barn via fritidsverksamhet som klubbledare eller tränare. Ifall du saknar arbetserfarenhet men är motiverad kan vi även ge dig en introduktion till jobbet.

Som Seures arbetstagare kan du arbeta både som visstidsanställd och då arbeta till exempel ett läsår i gången, eller som Seures inhoppare och själv välja hur ofta du vill jobba. Som svenskspråkig inhoppare kan du bekanta dig med olika skolor och daghem runtom huvudstadsregionen och sedan välja var du helst vill jobba.

Vi rekryterar och betjänar också på svenska

Vi värdesätter våra svenskspråkiga arbetstagare och erbjuder vår rekryteringsprocess på svenska. Du kan även sköta ärenden gällande ditt arbetsförhållande på svenska och våra svenskspråkiga konsulter hjälper dig gärna med dina karriärval.