Seuren molemmat työehtosopimukset, AVAINTES ja SEURETES, on hyväksytty

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n molemmat työehtosopimukset, AVAINTES ja SEURETES, on hyväksytty. Sopimuskauden kesto molemmissa työehtosopimuksissa on 1.4.2020–28.2.2022. Sopimuskaudelle on sovittu kaksi ns. yleisen linjan mukaista yleiskorotusta. Palkat nousevat sopimusneuvottelukierroksella vakiintuneen tason mukaisesti. Ns. kiky -tunnit poistuvat.

AVAINTES: Työsuhteiden palkankorotukset ja kiky-tuntien poistuminen

AVAINTESiä sovelletaan Seuren vähintään 16 kalenteripäivää kestävissä työsuhteissa. Uudessa sopimuksessa ns. Kiky-tunnit poistuvat 16.8.2020. Tämä tarkoittaa, että 17.8.2020 alkaen AVAINTES-työsuhteissa olevien täysi viikkotyöaika on yleistyöajassa 38 t 15 minuuttia ja toimistotyöajassa 36 t 15 minuuttia. Jaksotyöajassa keskimääräinen viikkotyöaika on sama kuin yleistyöajassa eli esimerkiksi kolmen viikon jakson työaika 17.8. alkaen on 114 t 45 min.

Sopimuskaudella on kaksi yleiskorotusta. Ensimmäinen peruspalkkaa korottava yleiskorotus toteutetaan 1.8.2020. Korotuksen suuruus on 26 €, kuitenkin vähintään 1,22 prosenttia.

Toinen yleiskorotus on 1.4.2021. Korotus suuruus on 1,0 prosenttia. Paikallinen järjestelyerä toteutetaan 1.4.2021. Erän suuruus on 0,8 prosenttia työntekijöiden peruspalkkojen palkkasummasta. Erästä neuvotellaan henkilöstöedustajien kanssa ja pyritään yksimielisyyteen jaon perusteista. Mikäli yksimielisyyteen ei päästä, työnantaja päättää erän kohdentamisesta.

SEURETES: Työsuhteiden palkankorotukset, palkkojen tarkistus ja kiky-tuntien poistuminen

SEURETESiä sovelletaan Seuren vuokratyöntekijöitä koskevissa alle 16 kalenteripäivän pituisissa työsopimuksissa (keikkatyö). Uudessa sopimuksessa ns. Kiky-tunnit poistuivat takautuvasti 1.6.2020 alkaen. Tämä tarkoittaa, että viikkoylityöraja aleni 38 t 15 minuuttiin.

Sopimuskaudella on kaksi palkkojen yleiskorotusta. 1.8.2020 lukien tuntipalkkoja korotetaan 1,22 %, kuitenkin vähintään 16 senttiä/tunti. Toinen korotus tulee voimaan 1.4.2021 ja on suuruudeltaan 1,8 %.

Tarkistetut palkat maksetaan ensimmäisen kerran viimeistään kahden kuukauden kuluessa sekä taannehtivat korotusmäärät viimeistään kahden kuukauden kuluessa tarkistuksen voimaantulosta.

Molemmat työehtosopimukset tullaan julkaisemaan kokonaisuudessaan Seuren nettisivustolla sekä työntekijöiden ja asiakkaiden palvelussa Keikkanetissä.

Seure

Seure

Seure on kunta-alan henkilöstöosaaja. Tehtävämme on turvata asiakkaidemme henkilöstön saatavuus. Työntekijöillemme tarjoamme monipuolisia ja joustavia työmahdollisuuksia.