Etsimme nyt vuoden 2018 parasta työkohdetta!

Vuokratyöhön liitetään usein nopea työkohteiden vaihtuvuus. Vaihtuvuuden vuoksi hyvä perehdytys ja palaute työkohteessa on erittäin tärkeää. Työntekijämme arvostavat työkohteita, joissa vastaanotto on ystävällinen ja jossa perehdytykseen ja palautteeseen panostetaan. Tutkimuksemme mukaan 80% keikkatyöntekijöistämme valitsee työkohteensa sen mukaan, kuinka ystävällisesti ja huomioivasti heidät otetaan vastaan.

Nyt haluamme nostaa esiin Seuren työntekijöiden mielestä viime vuoden parhaita työkohteita. Parhaat kohteet esitellään ja ne saavat niille kuuluvat kunnian.

Tammikuun aikana Seuren työntekijät saavat äänestää parhaaksi kokemiaan työkohteita, joissa he ovat vuoden 2018 aikana työskennelleet. Etsimme kohteita, joissa työntekijät ovat kokeneet viihtyneensä ja joihin he mielellään yhä uudestaan palaavat töihin.

Työntekijämme voivat äänestää mielestään parasta työkohdetta täällä! Äänestäneiden kesken arvomme kolme kuuden elokuvalipun pakettia Finnkinon teattereihin. Äänestys on avoin 28.1. asti.

keikkatyö valitaan työtavaksi omasta halusta

Seure teetti vuonna 2018 työntekijäkyselyn koko kunta-alalla työskentelevälle vuokrahenkilöstölleen. Kyselyn mukaan 88 % tekee keikkatyötä omasta halustaan. Tavallisin syy tehdä keikkatyötä on kyselyn mukaan halu itse määritellä omat aikataulunsa ja työaikansa.

Keikkatyö sopii monenlaiseen elämäntilanteeseen. Työtä tehdään esimerkiksi opiskelun ohessa, eläkkeellä ja hoitovapaalta palatessa. Keikkatyö ei ole kuitenkaan välttämättä väliaikainen työskentelyn muoto: 28 % vastaajista oli tehnyt Seuren kautta keikkatyötä yli 4 vuotta.

Vuoden paras työkohde -kilpailun ja äänestyksen säännöt: Seure valitsee työntekijöidensä äänestystuloksen pohjalta yhden tai useamman Vuoden paras työkohde 2018 -voittajan. Kilpailuun osallistuvat Seuren asiakkaiden työkohteet. Osallistuminen on vapaaehtoista.

Kilpailun äänestykseen voivat osallistua kaikki vuonna 2018 Seuren kautta työskennelleet henkilöt. Seuren hallintohenkilökunta ei voi äänestää. Äänestäneiden kesken arvomme kolme kuuden elokuvalipun pakettia Finnkinon teattereihin. Kukin äänestäjä voi äänestää ja samalla osallistua elokuvalippujen arvontaan korkeintaan kahdesti.