Seuren työntekijöille reilut korotukset tuntipalkkoihin joulukuusta 2022 alkaen – lyhyiden työsuhteiden työehtosopimus hyväksyttiin

Seuren keikkalaisten tuntipalkat nousevat 3,5 prosenttia 1.12.2022 alkaen. Seuraavan kerran tuntipalkat nousevat 1,9 prosenttia kesäkuussa 2023.

Palkankorotukset koskevat Seuren tuntipalkkoja. Tuntipalkkaa maksetaan Seuressa lyhyistä työsuhteista. Lyhyt työsuhde tarkoittaa 1–15 kalenteripäivän pituista työsuhdetta.

Palkankorotuksista on sovittu uudessa työehtosopimuksessa. Uusi Seuretes on voimassa 1.12.2022–30.4.2025. Seuretes koskee Seuren tuntipalkkaista vuokrahenkilöstöä.

Seuren työntekijöiden kuukausipalkat nousivat 1.5.2022 alkaen. Tuolloin tuli voimaan uusi Avaintes-työehtosopimus. Avaintes koskee Seuren kuukausipalkkaista vuokrahenkilöstöä. Seuressa kuukausipalkkaa maksetaan työsuhteista, joiden pituus on 16 kalenteripäivää tai enemmän.

Seure

Seure

Seure on kunta-alan henkilöstöosaaja. Tehtävämme on turvata asiakkaidemme henkilöstön saatavuus. Työntekijöillemme tarjoamme monipuolisia ja joustavia työmahdollisuuksia.