Rekrytoinnin ulkoistaminen toi uutta näkökulmaa

Toukokuun alussa Verven kanssa yhdistynyt Vakuutuskuntoutus VKK  on urasuunnittelun sekä ammatillisen ja toimintakykykuntoutuksen valtakunnallinen asiantuntija. VKK tarjoaa urasuunnittelua henkilö- ja yritysasiakkaille sekä kuntoutuksen arviointi-, suunnittelu- ja ohjauspalveluita liikenne-, tapaturma- ja työeläkevakuuttajille ja heidän asiakkailleen.

Asiantuntijayrityksenä VKK haluaa panostaa rekrytointiin, jotta juuri oikeanlaiset osaajat ovat mahdollistamassa laadukasta toimintaa. Ohjaavassa työssä keskeisin työväline on asiakkaan ja ohjaajan välinen dialogi sekä ohjaajan osaamisen ja verkostojen hyödyntäminen toivotun lopputuloksen saavuttamiseksi. Työn tukena käytetään myös erilaisia digitaalisia työkaluja.

Jonkin aikaa sitten VKK:lla oli kiireellinen tarve rekrytoida ammatillisen kuntoutuksen osaajat sekä Lahden että Pirkanmaan alueelle. VKK päätti hankkia rekrytointipalvelun Seurelta. ”Työmme kiinnostaa monia, joten rekrytointitilanteessa hakemuksia ja yhteydenottoja tulee paljon. Halusimme keventää oman työmme määrää tältä osin”, VKK:n palvelupäällikkö Riitta Erämaa perustelee päätöstä ulkoistaa rekrytointi.

Yhteistyö aloitettiin keskustelulla, jonka pohjalta Seuren asiantuntija laati työpaikkailmoituksen. Seure hoiti myös ilmoituksen näkyvyyden varmistamisen kattavassa kanavavalikossa sekä saapuneiden hakemusten seulonnan, hakijoiden kontaktoinnin ja ensimmäisen haastattelukierroksen. ”Seuren työpanos helpotti omaa työtämme oleellisesti. Tätä toivoimme ja näin tosiaan kävi”, Erämaa iloitsee.

Henkilöt, joita Seure suositteli jatkohaastatteluun, olivat VKK:n tarpeisiin ja porukkaan soveltuvia. ”Seuren kanssa toteutuneissa työnhauissa tavoiteltiin työntekijöitä hiukan eri työnkuvilla ja tässä Seuren ammattitaito tuli mielestäni hyvin esille”, Erämaa kertoo. ”Seure hahmotti hämmästyttävän selkeästi, minkälaisia ominaisuuksia rekrytoitavalla henkilöllä tulisi olla. Tästä sai tukea myös omille ajatuksille, jopa vähän uutta näkökulmaakin”, Erämaa jatkaa. ”Pidin myös siitä, että Seuren asiantuntija nosti esille ne asiat, joita hänen mielestään kannattaisi seuraavalla haastattelukierroksella kartoittaa tarkemmin”.

Erämaa antaa kiitoksen yhteistyön sujuvuudesta ja vaivattomuudesta. ”Sovitut aikataulut pitivät ja saimme tilannetietoa oikea-aikaisesti rekrytoinnin edetessä. Yhteistyö sujui puhelimitse ja sähköpostitse, kevyesti”. Erämaalla on kuitenkin myös toive – suora puhelinnumero rekrytoinnista vastaavalle Seuren asiantuntijalle. Toistaiseksi puhelut kulkevat keskuksen kautta.

”Seuren työpanos säästi ison osan omaa työaikaa. Yhteinen rekrytointi mahdollisti myös ajatusten vaihdon osaavan henkilön kanssa parhaimman lopputuloksen saavuttamiseksi. Haastattelemamme työntekijät olivat kaikki hyvinkin mahdollisia haettuihin tehtäviin.  Voisin käyttää Seurea rekrytoinnissa jatkossakin. Vahvaa osaamista, sujuva yhteistyö ja oman ajankäytön järkevöittämistä”, Erämaa summaa kokemuksen.