Seure ja Taitotalo yhteistyöhön parantamaan työvoiman saatavuutta

Seure panostaa työntekijöidensä osaamisen kehittämiseen. Työntekijöiden osaamisen ja työuran tukeminen sitouttaa työntekijöitä ja auttaa Seurea tarjoamaan asiakkailleen enemmän ja monialaisempia työntekijöitä.

Seure Henkilöstöpalvelut Oy ja Taitotalo ovat solmineet sopimuksen kumppanuudesta koulutusten tarjoamisessa ja kehittämisessä. Taitotalon rooli strategiatasoisena osaamisen kehittämiskumppanina on varmistaa, että osaaminen vastaa Seuren liiketoiminnan tavoitteita.

Yhteistyö Seuren ja Taitotalon, eli entisen Amiedun, kanssa alkoi jo 2019. Tavoitteena oli tarjota koulutusta oikeille henkilöille ja oikeaan tarpeeseen niin, että osaaminen palvelee Seuren asiakkaita strategisesti.

Ensimmäiset yhteiset koulutukset järjestettiin syksyllä ja työvoiman saatavuutta päätettiin parantaa myös osaamiseen liittyvällä kumppanuudella. ”Seure ja Taitotalo ovat tunnistaneet useita yhteistyöalueita, joissa julkisten palveluiden laatua ja toimivuutta voidaan kehittää panostamalla osaamisen kehittämiseen. On hienoa päästä kumppanuusyhteistyöhön Seuren ammattilaisten kanssa,” Taitotalon palvelujohtaja Nuutti Manninen sanoo.

Työvoiman saatavuutta turvataan useilla rintamilla

Seuren perustehtävä on henkilöstön saatavuuden turvaaminen siten, että sen omistaja-asiakkaat pystyvät pyörittämään arkeaan ja kaupunkilaiset saavat laadukkaita julkisia palveluja. Työvoimapula on monilla aloilla tosiasia ja työvoiman saatavuuden haasteeseen on vastattava useilla rintamilla. Esimerkiksi uusien työntekijöiden rekrytointi ja työntekijöiden sijoittelupalvelu tarjoavat ratkaisuja, mutta myös nykyisten työntekijöiden voimavaran kehittäminen on strategisesti tärkeää.

Seure haluaa vastata paremmin asiakkaittemme; Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien sekä HUSin ja Keski-Uudenmaan Sote -kuntayhtymän tarpeisiin. Taitotalo on kumppanimme systemaattiseen osaamisen kehittämiseen. Kumppanuussopimus koskee sekä välitettävää työvoimaa että Seuren omaa henkilöstöä.

Seure hoitaa työsuhteita yli 15 000 työntekijänsä kanssa vuosittain. Sosiaali- ja terveysala sekä varhaiskasvatus ovat suurimmat toimialat ja kriittisimmät osaamisen kehittämisen tarpeet koskevat juuri näitä toimialoja.

Seure

Seure

Seure on kunta-alan henkilöstöosaaja. Tehtävämme on turvata asiakkaidemme henkilöstön saatavuus. Työntekijöillemme tarjoamme monipuolisia ja joustavia työmahdollisuuksia.