Automaatio sujuvoittamaan henkilöstösuunnittelua ja palvelemaan ihmistä

Automaatio on ainut mahdollisuus, sanottiin teknologiamessuilla liittyen teollisuusautomaatioon, mutta väittäisin, että sama lause pätee myös muilla aloilla. Useita työtehtäviä ja -vaiheita pystytään ja on järkevää automatisoida arjen sujuvoittamiseksi sekä riittävän henkilöstömitoituksen varmistamiseksi.

Anne Sivula kirjoitti Seuren blogissa jo kohta vuosi sitten tulevaisuuden ideasta, jossa päiväkodin henkilöstömitoitus optimoitaisiin automaatiolla vanhempien tekemän lapsen poissaoloilmoituksen perusteella. Miten asianlaita on tällä hetkellä? Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla lasten poissaolot ilmoitetaan suullisesti tai kirjallisilla viesteillä päiväkodin henkilökunnalle. Muualla Suomessa on käytössä muun muassa Daisy-järjestelmä lasten hoitoaikavarauksia ja poissaoloilmoituksia varten.

Terveydenhuollossa sen sijaan on olemassa valmiit järjestelmät, joita voisi suoraan hyödyntää automaation mahdollistamiseksi ohjelmistorobotiikan avulla.

Otetaan esimerkkinä työntekijän poissaoloilmoitus, jonka työntekijä naputtaa sähköiseen järjestelmään jälkikäteen töihin palattuaan. Tämän koko prosessin voisi tehdä toisinpäin niin, että työntekijä tekisi poissaoloilmoituksen heti sähköiseen järjestelmään työkohteeseen soittamisen sijaan.

Poissaoloilmoituksesta lähtisi liikkeelle automaatioketju, jossa, työkohteen hoitoisuusluokitusten niin vaatiessa, varahenkilön tai vuokratyöntekijän haku tarvittavalla osaamisella tapahtuisi automaatiolla. Näin säästettäisiin vuositasolla merkittävästi arvokasta aikaa itse potilastyöhön.

Teknologia ei korvaa inhimillisyyttä

Olen edelleen sitä mieltä, että teknologia ei korvaa ihmistä ja inhimillisyyttä, mutta se helpottaa ja sujuvoittaa arjen työtä. Tietyt prosessit ja työtehtävät tulevat toki muokkautumaan uusiksi. Tutkimusten mukaan monessa rutiinityötehtävässä ohjelmistorobotin työnjälki on jopa parempi kuin ihmisen. Sitä pitää oikealla tavalla osata hyödyntää.

Jos saisin päättää, automatisoisin kaikki päällekkäiset ja samalla kaavalla toistuvat työtehtävät, jotta ihmisen työpanosta käytettäisiin niihin tehtäviin, joihin tarvitaan ammattitaitoa, inhimillisyyttä ja muuta arvokasta osaamista. Minkä klikkauksen sinä jättäisit pois omasta työstäsi?