Älä syö pilkullisia sieniä eli tiedolla johtamisen kehittymisestä

Tiedolla johtamista on tehty aikojen alusta. Metsästäjä-keräilijöillä oli elintärkeää tietää, mitkä kasvit olivat syötäviä ja mitkä myrkyllisiä. Tietoa syntyi kokemuksien kautta, se varastoitiin aivoiksi kutsuttuun tietovarastoon ja hyödynnetiin oman pienen yhteisön hyväksi. Tässä vaiheessa tiedon määrä oli hyvin rajallinen eikä sen hyödyntämiseen tarvinnut kummempaa analyysiä. Riitti kun tiesi, että punaisia pilkullisia sieniä ei kannata syödä.

Riitti kun tiesi, että punaisia pilkullisia sieniä ei kannata syödä.

Kun siirryttiin monimutkaisempiin yhteiskuntajärjestyksiin, aivojen kapasiteetti tietovarastona kävi riittämättömäksi. Ongelmaan keksivät ratkaisun sumerilaiset, jotka keksivät kirjoitustaidon tiedon tallentamiseen. Kirjoitustaitoa seurasi numeroiden keksiminen. Numerot taas mahdollistivat paljon myöhemmin binäärijärjestelmän, jonka avulla datan määrä räjähti aivan uusiin ulottuvuuksiin.

Maailmassa on tällä hetkellä dataa yli valistuneen talousjohtajankin käsityskyvyn ja tiedon kasvuvauhti on eksponentiaalinen. Maailman datamäärän arvioidaan olevan vuonna 2020 noin 44 biljoonaa gigatavua. (EMC, Digital universe 2014).

Maailmassa on tällä hetkellä dataa yli valistuneen talousjohtajankin käsityskyvyn.

Dataa on siis enemmän kuin tarpeeksi tarjolla tiedolla johtamiseen. Tiedolla johtamisella tarkoitetaan sitä toimintatapaa ja niitä prosesseja ja käytäntöjä, joiden avulla tietoa hyödynnetään liiketoiminnassa ja päätöksenteon tukena.

Tiedolla johtaminen on hyvä erottaa tiedon johtamisesta, joka taas tarkoittaa liiketoiminnassa tarvittavan tiedon tunnistamista, keräämistä, muokkaamista ja rikastamista käytettäväksi analysoinnissa. Tiedon johtaminen on siten edellytys tiedolla johtamiseen. Tiedolla johtaminen on vain näkyvä jäävuoren huippu, joka perustuu pinnan alla lymyilevään tiedon johtamiseen.

Tiedolla johtaminen on siis samaa tuttua tiedon käsittelyä (älä syö punaisia pilkullisia sieniä, mutta entä keltaisia?) mutta nyt miljoonilla sienillä.

Tiedolla johtamisella tarkoitetaan sitä toimintatapaa ja niitä prosesseja ja käytäntöjä, joiden avulla tietoa hyödynnetään liiketoiminnassa ja päätöksenteon tukena.

Me Seurella olemme lähteneet aktiivisesti kehittämään tiedolla johtamista sekä omiin että asiakkaiden tarpeisiin. Näemme, että sekä meillä että asiakkaillamme on yhteinen haaste; kuinka hyödyntää henkilöstöresursseja optimaalisesti.

Tuotamme Seuressa muun muassa kattavia analyysiä yli 10 000 henkilön työntekijäreservistämme. Tavoitteena on muun muassa kohdentaa työntekijät optimaalisesti töihin huomioimalla työntekijöiden potentiaalin, osaamisen ja asiakkaiden tarpeet.

Tärkeä osa analysointityötämme on myös ymmärtää syvällisemmin työntekijäreserviämme ja sen mahdollisuuksia. Kaiken tämän pohjalta teemme erilaisia liiketoiminnallisia toimenpiteitä, tavoitteenamme luonnollisesti vaikuttaa positiivisesti sekä asiakas- että työntekijätyytyväisyyteen. Asiakkaillemme teemme myös muun muassa henkilöstönresurssien analyysiä, jossa tutkimme, onko asiakkaan henkilöstön käyttö optimaalista ja asiakkaittemme tavoitteiden mukaista.

Kirjoitus on ensimmäinen osa tiedolla johtamista pohtivaa sarjaa.