Empatia saa työyhteisön loistamaan

Johtaminen, yrityskulttuuri, tuottavuus. Olisimmeko vielä muutama vuosi sitten yhdistäneet näihin sanoihin empaattisuuden? Ehkä emme, mutta onneksi yrityksissä ja julkisessa työelämäkeskustelussa on yhä enenevässä määrin alettu ymmärtämään, että empatia – kyky asettua toisen henkilön asemaan – on taito, jota jokaisen menestyvän yrityksen kannattaa kulttuurissaan vaalia ja pyrkiä kasvattamaan.

Hoitotyössä empaattisuus on suurimmalle osalle meistä itsestäänselvyys. Kun hoidetaan ja autetaan ihmisiä, on lähes välttämätöntä osata asettua autettavan asemaan. Jos hoitosuhteesta puuttuu empaattisuus, ei potilas koe tulleensa kohdatuksi ja huomioiduksi omana itsenään. Tavallaan tämä potilaan ja hoitajan suhde on rinnastettavissa kaikkiin vuorovaikutussuhteisiin. Ollessamme tekemisissä toisen ihmisen kanssa, syntyy luottamuksellinen ja toimiva suhde, kun kokee tulleensa kuulluksi ja ymmärretyksi.

Välittävät kollegat ovat tärkeä voimavara työpaikalla. Myös huonommillekin päiville ja epäonnistumisille on tilaa empaattisessa ilmapiirissä. Usein jo hymy tai pieni pysähtyminen työtoverin kuulumisten äärelle riittää tekemään päivän paremmaksi. Työyhteisössä on turvallinen olo, kun tietää, ettei jää yksin ja työtoverit ymmärtävät.

Esimies-alaissuhteessa on hyödyksi, jos esimies pystyy asettumaan alaisensa asemaan ja välittämään aitoa kiinnostusta. Alaisiaan kuunteleva ja auttava esimies saa joukkonsa innostumaan ja tekemään parhaansa yhteisten onnistumisten eteen. Hyvä esimies-alaissuhde on myös vastavuoroinen. Kun suhde alaisiin on aidosti välittävä, myös alaisilta löytyy ymmärrystä esimiehelle vaikeiden päätösten edessä. Haastavissakin tilanteissa keskusteluyhteys ja luottamus osapuolten välillä säilyy.

Ihmissuhteet työpaikalla eivät lopulta poikkea juurikaan muista ihmissuhteista. Kaikkien vuorovaikutussuhteidemme syvyys määräytyy pitkälti siitä miten hyvin koemme vastapuolen osaavan asettua tilanteeseemme. Hyvä ilmapiiri työpaikalla ei kuitenkaan synny itsestään vaan siihen tarvitaan jokaisen panos organisaation kaikilla tasoilla. Suuri merkitys on sillä, millaiseen kulttuuriin johto kannustaa työntekijöitä. Kun johto sitoutuu välittävään ja aidosti ymmärtämään pyrkivään kulttuuriin, seuraa muu työyhteisö perässä. Ja yritys alkaa kukoistamaan. Sillä uskallan väittää, että se suurin voima, joka saa työyhteisön loistamaan ja yrityksen rattaat pyörimään täydellä teholla, on juuri empatian voima.