Empatia synnyttää parempia palveluita

Seuren Rosanna Lahtinen kirjoitti viikko sitten ”Empatia saa työyhteisön loistamaan”-blogitekstissään mainioita sanoja empatian tärkeydestä työyhteisössä. En malta olla jatkamatta ja laajentamatta teemaa, sillä empatia on keskeisessä roolissa myös työyhteisöjen välillä, palveluntarjoajan ja asiakkaan välisessä vuorovaikutuksessa.

Empatiassa ei ole kyse monimutkaisesta asiasta, vaan työelämän perustaidosta: kyvystä asettua toisen asemaan tilanteessa kuin tilanteessa. Kuuntelusta sekä halusta auttaa, kehittää ja vaikuttaa!

Empatia – ymmärrys – ratkaisu

Empatia on ytimessä asiakkaiden kanssa tehtävässä yhteistyössä. Jotta yritys voi tuottaa asiakkailleen arvoa – hyötyä – on sen pystyttävä asettumaan heidän asemaansa. Vain tämän avulla yritys voi rakentaa luottamukselliset ja avoimet suhteet asiakkaisiinsa sekä lähteä rakentamaan asiakkailleen ratkaisuja heidän tarpeisiinsa.

Luottamuksellinen suhde asiakkaisiin mahdollistaa, että yrityksen asiakasymmärrys syvenee ja asiakkaiden haasteisiin on mahdollista rakentaa oikeita ja parhaita mahdollisia ratkaisuja. Seuren tapauksessa ylläoleva tarkoittaa asiakkaiden tukemista heidän pyrkimyksessään tuottaa parasta palvelua heidän omille asiakkailleen.

Empatialla kohti uusia palveluita

Empatian tulee toimia myös palveluiden kehityksen lähtökohtana. Haluamme Seuressa asiakkaiden ymmärtämisen lisäksi ymmärtää myös asiakkaidemme asiakkaita. Tätä olemme tehneet muun muassa kartoittamalla ja kuvaamalla kotihoidon piirissä olevien vanhusten tarpeita sekä kotihoidon työntekijöiden polkuja, joilla he noihin tarpeisiin vastaavat. Tämä määrittelee, millaisia henkilöstöresurssin optimoinnin palveluita meidän tulisi kehittää. Tällä viikolla viimeistelemme rekrytointipalvelumme uudistusta.

Rekrytoimme joka vuosi yli 3000 uutta osaajaa ja laaja asiantuntijuutemme rekrytoinnista on syytä saada asiakkaidemme käyttöön laajemminkin kuin vain sijaisrekrytointien kautta. Uuden palvelun rakentamisen pohjaksi olemme tehneet haastatteluja sekä osallistaneet asiakkaitamme työpajaan miettimään, millaisen rekrytointipalvelun he tarvitsevat. Teemme parhaillaan viimeisiä säätöjä, jotta palvelumme on valmis avuksi asiakkaidemme henkilöstön hankintaan, lyhytaikaisiin tai pysyvämpiinkin rekrytointitarpeisiin. Tämänkin palvelun synnyttämiseen tarvitaan empatiaa.