Erilaisuus + yhteisöllisyys = tulevaisuuden tuottavuus

Valtioneuvoston uusi raportti Kohti jaettua käsitystä työn tulevaisuudesta kokoaa yhteen tällä hetkellä käynnissä olevia keskusteluja työn tulevaisuudesta sekä työn murroksen muutoskulkuja. Raportissa nousee esiin selkeästi tehokkuuden ja merkityksellisyyden kahtiajako, joka värittää keskustelua tulevaisuuden työstä.

Molemmista, sekä tehokkuudesta että merkityksellisyydestä, käytävissä keskusteluissa ytimessä on digitaalisuus. Uudet teknologiat tulee saada nopeasti käyttöön, ja niiden avulla työn tekemisen tehokkuus tulee saada nousuun. Toisaalta digitaalisuus tekee meistä kaikista tietotyöläisiä ja työn merkityksellisyys korostuu. Työ rutiinimaisena toimintana ulkoistetaan koneille ja ihmiset keskittyvät ongelmien ratkaisemiseen. Keskiöön nousee vuorovaikutus, ihmisten välinen sosiaalinen toiminta!

Tämä työn tekemisen perustan muuttuminen mietityttää minua säännöllisesti – mitä tulevaisuuden työelämä vaatii, mitä se antaa?  Pieni huolikin on hiipinyt mieleeni.

Myös tulevaisuudentutkija Ilkka Halava puhuu työn murroksesta. Hän näkee itsensä etuoikeutettuna ja saa kuulijansa samalla näkemään etuoikeutena myös sen, että saamme elää tämän murroksen keskellä. Murroksen, jossa robotit pian tekevät ikävät työt ja me voimme keskittyä siihen, mikä on tärkeintä: suhteet, yhteisöt ja yhdessä tekeminen. Halava korostaa, että se, mikä tulevaisuudessa lisää tuottavuutta, on erilaisuus. Tarvitaan yhteisöjä, jotka mahdollistavat tuottavuuden kasvun luovuuden ja erikoistumisen kautta. Tässä skenaariossa termillä ”tuottavuus” ei ole minkäänlaista negatiivista kaikua, vaan se tarkoittaa meidän jokaisen elämämme rikastamista, korostaa Halava puheissaan.

Digitaalisuus tuottaa siis mahdollisuuden, johon yhdistämällä ihmisten luovuus ja yhdessä tekeminen saadaan työn tekemisen tuottavuus nousemaan, ilman, että se vie pois merkityksellisyyden ihmisten työstä.

Eikä minua oikeastaan enää huolestuta. Annan mahdollisuuden sille, että jatkossa kaikki onkin paremmin. Tulevaisuudessa meitä odottaa yhteisöllisyyden, erikoistumisen ja mahdollisuuksien myönteinen maailma. Maailma, jossa kaikkea ei pakoteta samaan muottiin, jossa erilaisuudelle annetaan sen arvo – oletko valmis siihen?