Hyvää työntekijäkokemusta rakentamassa

Työntekijöiden saatavuus on haasteena koko Suomessa. Pidimme aiheeseen liittyen Henkilöstö 2.0 -vaikuttajaseminaarin tammikuussa 2019. Puheenvuoroissa kävi selväksi, että väestöä eläköityy enemmän kuin työmarkkinoille siirtyy uusia. Kilpailu kiristyy eri työnantajien ja alueiden välillä.

Hyvä työntekijäkokemus on edellytys, jolla ratkaistaan osittain työntekijöiden saatavuus. Työvoimapulassa ei ole varaa hukata yhtäkään työntekijää. Meidän tehtävämme Seuressa on turvata asiakkaidemme henkilöstön saatavuus, mutta ilman yhteistyötä ja asiakkaiden apua emme voi onnistua.

Seuren kautta työskentelevien työntekijöiden kokemus Seuresta on ollut kyselyidemme mukaan aina korkealla tasolla, mutta haluamme parantaa tätä kokemusta edelleen. Haluamme tehdä töihin menemisestä entistä sujuvampaa ja töissä olemisesta vielä nykyistä mielekkäämpää.

Olemme aloittaneet yhdessä työntekijöidemme kanssa hyvää työntekijäkokemusta vahvistavien ja heikentävien seikkojen kartoittamisen. Myös asiakkaidemme edustajia on tässä työssä mukana, jotta kokonaisuutta katsotaan kaikilta kanteilta. Vastuu hyvästä työntekijäkokemuksesta jakautuu kaikille osapuolille: Seurelle, asiakkaidemme työkohteille, mutta myös työntekijälle itselleen.

Työntekijä ei kaipaa kuuta taivaalta

Työn ensimmäisessä vaiheessa lähetimme kyselyn 4000 Seuren työntekijälle heidän kokemuksistaan työstään. Halusimme tietää, mitkä asiat heitä työssään innostavat ja ilahduttavat ja mitkä aiheuttavat harmia. Työntekijöiden toiveet eivät tutkimuksen mukaan olleet ylimitoitettuja tai koko maailmaa syleileviä, vaan perusasioita. Työntekijät toivovat, että heidät otetaan työkohteessa arvostaen vastaan ja että heitä kohdellaan hyvin.

Työntekijät valitsevat työkohteet pitkälti sosiaalisin perustein: 80% vastanneista haluaa tuntea kuuluvansa porukkaan ja 80% valitsee työkohteensa sen mukaan, miten siellä kohdellaan ihmisiä. Valitettavasti kuitenkin 40% tuntee ulkopuolisuutta uusissa kohteissa. Työntekijät äänestävät jaloillaan. He eivät välttämättä kerro, mikä meni vikaan, vaan vaihtavat työkohdetta. Palautetta olisikin hyvä antaa puolin ja toisin. Myös työntekijän on tärkeä antaa kiitosta tai korjaavaa palautetta työkohteeseen, jotta toimintamalleja ymmärretään muuttaa.

Haussa vuoden paras työkohde

Seure etsii parhaillaan vuoden 2018 parasta työkohdetta. Yhteensä äänestykseen osallistui 1300 Seuren työntekijää. Äänestyksen tulokset selviävät viikolla 6.  Äänestysvalinnan perusteena on usein hyvät perehdytyskäytännöt, mukava vastaanotto ja loistava työporukka. Tästä kannattaa jokaisen ottaa vinkkejä myös omaan arkeen.

Parempi yhteinen arki alkaa pienistä teoista: Tervehdi aamulla ja kutsu mukaan kahvitauolle. Seuren työntekijä on ammattilainen, mutta kaipaa perehdytystä uuden työkohteen käytäntöihin ja tapoihin toimia. Kohtele seurelaista työkaverina, jonka toivot näkeväsi uudestaan. Jo pelkästään hyvät käytöstavat lisäävät viihtyvyyttä työssä – ja saavat seurelaisen palaamaan uudestaan.