Kohti itseohjautuvia tiimejä ja itsensä johtamista

Itseohjautuvat tiimit ovat yhä useamman yrityksen menestyksen takana. Monilla aloilla, myös sote-alalla, on esimerkkejä onnistumisista, kun työntekijöiden mahdollisuutta päättää ja ottaa vastuuta on lisätty. Joissakin organisaatioissa on jopa luovuttu kokonaan esimiehistä. Mistä tässä oikein on kyse?

Johtamisen uudistuksella sujuvuutta kaikkeen työhön

Helsingin kaupungin sotessa päätettiin keväällä 2016 luoda uusi malli johtamiselle, koska johtamista kohtaan tuli paljon kritiikkiä: työntekijät ja lähiesimiehet eivät saa päättää juuri mistään, päätöksenteko on hidasta ja byrokratia kukoistaa. Alle 20 hengen porukka lähti pohtimaan vaihtoehtoisia tapoja johtaa ajan hengessä.

Syksyllä lanseerattiin johtamismalli, jonka keskeisenä ajatuksena on, että johtaminen mahdollistaa yhteisen työn erilaisten ammattilaisten kesken, lisää sisäistä motivaatiota ja tukee itseohjautuvuutta työssä. Jotta tämä toteutuisi, työyhteisöissä tarvitaan selkeät tavoitteet ja mittarit, yhteiset pelisäännöt ja moniammatilliset tiimit.

Tiimeissä eri alojen ammattilaisten osaamista hyödynnetään, ja tiimi vastaa yhdessä onnistumisesta – siitä syystä johtamismallissa on keskeistä yhteinen työ. Lisäksi johtaminen on valmentavaa ja sallii toimintatapojen muuttamista tukevia kokeiluja. Työ koetaan merkitykselliseksi ja motivoivaksi, kun osaamiseen luotetaan ja tavoitteet ovat selkeät.

Tämäkään ei vielä riitä: tiimi hyödyntää asiakkaiden ja henkilöstön kokemuksia toiminnan kehittämisessä. Myös osaamisen johtaminen on yksi kriittinen menestystekijä, jotta tiimi pystyy tuottamaan sellaisia palveluja, jotka ovat vaikuttavia. Vaikka Helsingissä ei suunnitella esimiehistä kokonaan luopumista, esimiehen roolia on tarkoitus muuttaa. Esimiehet opettelevat uuden työn – heistä tulee valmentajia.

Haasteiden kautta muutoksiin

Uutta johtamistapaa kokeilleet esimiehet kertovat, että heille oli aluksi vaikeaa opetella siihen, että he eivät ratkaise kaikkia arjen ongelmia työyhteisöissä. Työntekijöille on ollut haastavaa, kun esimies ei annakaan vastauksia, vaan esittää lisää kysymyksiä, joiden avulla työntekijän pitää yhdessä muiden kanssa pohtia ratkaisuja.

Hyvät itsensä johtamisen taidot auttavat työyhteisön jäsentä toimimaan tavoitteellisesti ja tehokkaasti, motivoituneena ja omia voimavarojaan hyödyntäen. Kaikkien tulee osata johtaa itseään, jotta voi johtaa yhdessä muiden kanssa!

Tiina Mäki

Tiina Mäki

Kirjoittaja on hallintojohtaja ja vastaa Helsingin sote-viraston hallinto- ja tukipalveluista. Hän on koulutukseltaan sairaanhoitaja, terveystieteiden lisensiaatti sekä filosofian tohtori ja on toiminut sekä valmentajana että mentorina.