Luovuus alkaa kun työntekijät loppuvat

Oikea ihminen, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan. Mutta miten, kun työntekijät loppuvat kesken? Usko Seuren palveluvision toteutumiseen on toisinaan ollut koetuksella, kun eri alojen ammattilaisista on huutava pula. Vaikka uskoa on koeteltu, se ei horju. Juuri taakse jääneessä syyskuussa asiakkailla työskenteli kauttamme jokaisena työpäivänä lähes 3 000 työntekijää, saman verran kuin Vimpelin kunnassa on asukkaita. Se ei tapahtunut sormia napsauttamalla, vaan on vaatinut kovaa työtä. 

Oikea ihminen, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan – palveluvision toteuttaminen on vaativa, mutta tehtävissä oleva urakka. Se on laittanut meidät likoon aivan uudella tavalla. 

Yksi oivalluksistamme on, että teemme sijoitteluautomatiikan avulla kuhunkin työpäivään tai työvuoroon parhaan mahdollisen kombinaation asiakkaan omasta ja Seuren henkilöstöstä. Ja kun työntekijät eivät siltikään riitä kaikille, tasaamme pulaa asiakkaan kanssa yhteisesti määritellyin kriteerein. 

Kun työntekijät loppuvat, tarvitaan rohkeutta 

Asiakkailtamme tämä edellyttää, että henkilöstöä järjestellään isommissa kokonaisuuksissa kuin päiväkoti tai sairaalan osasto. Mutta ensisijaisesti se edellyttää asiakkailtamme ajattelutavan muutosta, rohkeutta antaa asia pois omista käsistä. Sijoittelualgoritmi auttaa meitä sijoittelemaan käytettävissä olevan henkilöstön suurimpiin puutteisiin luotettavasti ja tilastollisesti mahdollisimman tasaisesti asiakkaan eri yksiköiden kesken.  

Kokemus on osoittanut, että sijoitteluautomatiikan avulla asiakkaamme selviävät jopa hieman vähemmällä henkilöstöllä. Ja mikä tärkeintä – suurempi osa työntekijätarpeesta täyttyy. Sijaisten hankinnan aiheuttama kuormitus on vähentynyt, kun käytettävissä olevan henkilöstön hallinta on siirtynyt asiakkaalta meille Seureen. Myös henkilöstön työhyvinvointi on parantunut, kun on voinut luottaa siihen, että sijainen saadaan, kun sijaista tarvitaan. 

Ihminen haluaa päättää ihan itse 

Tulevaisuuden kuva on, että työntekijät tulevat asiakkaillemme suurista henkilöstöresurssikeskuksista. Oikeaan aikaan, oikeaan paikkaan, oikealla osaamisella ja oikeaksi ajaksi. Jos ammattilaista tarvitaan kolmeksi tunniksi, hän tulee kolmeksi tunniksi.  

Tulevaisuuden kuva työntekijöiden motivaatioperustasta tukee tällaista visiota. Ihmisiä kiinnostaa jatkuvasti enemmän valinnanvapaus. Yhä useampia se kiinnostaa enemmän kuin vakinainen työ. Seuressa lastenhoitajana työskentelevä Anu Myllylä kertoo nauttivansa vapauden tunteesta sekä mahdollisuudesta suunnitella omat aikataulunsa. Missä työskentelen, milloin, minkä verran – siitä ihminen haluaa päättää ihan itse.