Luotatko Airbnb:hen? Mihin loppuu alustan vastuu?

Erilaiset alustat; helppokäyttöiset palvelut jotka tarjoavat usein yksityisten tahojen palveluja toisille yksityisille käyttäjille, avaavat uusia mahdollisuuksia elämämme eri sektoreilla, toimien kohtaamispaikkoina. Yhdellä on tyhjä huone ja toinen tarvitsee majoitusta; yhdellä on tarve osaavalle työntekijälle ja toisella osaamista ja aikaa tarjolla.

Alustoilla luotettavuutta ei tuo yritys, instituutio tai valvova taho, vaan käyttämistään palveluista arvioita antavat alustan käyttäjät.

Toisiko läpinäkyvyys siis laatua työhön? Sitä pohdin pari kuukautta takaperin. Sain kirjoituksesta muutaman erittäin arvokkaan palautteen, joissa jatkettiin pohdintaa siitä, mitä uhkia liittyy avoimeen arviointiin ja sen vaikutukseen esimerkiksi työnsaantiin. Voisiko joku vahingoittaa työntekijän tai työpaikan mainetta, jos kukaan ei erikseen käsittele arviointeja ja harkitse, mitä julkaistaan?

Kirjailija ja tutkija Rachel Botsmanin mukaan seuraava luottamuksen murros on jo käsillä. Hän uskoo, että alustojen tarjoajat eivät voi jatkossa ilmoittaa vastuunsa loppuvan alustan tarjoamiseen, vaan heidän on kehitettävä koko ajan tapoja varmentaa, että alustalla tapahtuva vaihdanta on turvallista.

Tunnustan, etten ole itse edelläkävijä alustojen käytössä. Majoitun esimerkiksi aina hotelleihin enkä ole pitänyt Airbnb:tä varteenotettavana vaihtoehtona. Mielessäni siihen on liittynyt liikaa riskitekijöitä. Toki hotellivalintaani vaikuttavat silti käyttäjien arviot – luen aina esimerkiksi TripAdvisor-käyttäjien arvioita hotellista. Luotan siis eräänlaiseen symbioosiin, hotelliin tai hotelliketjuun organisaationa sekä hotellin asiakkaiden hotellista maalaamaan maineeseen.

Kenties alustatalouden tulevaisuuden tähtiä ovat toimijat, jotka tavalla tai toisella – dataa teko- ja/tai ihmisälyn avulla analysoimalla – pitävät huolta turvallisuudesta.

Esimerkiksi Seuren rooli olisi varmistaa, että työt ja tekijät kohtaavat oikealla tavalla ja avoimesti, mutta siinä määrin Seuren katselmoimana, että ylilyönneiltä vältytään ja toiminta on jokaisen henkilön kannalta turvallista.