Leena Varsio-Larsani: Millaista kieltä käytät, sellaista maailmaa rakennat

Elämässä ja työelämässä on monia asioita, joihin emme voi vaikuttaa. On kuitenkin myös niitä, joihin voimme. Yksi selkeä on asenne. Sanotaan, että asenteisiin vaikuttaminen on vaikeaa – monesti vanhat ajatusrakenteet ja sitä myötä myös tavat ovat piirtyneet syvälle. Mahdollista se kuitenkin on.

Asenteiden muuttaminen lähtee tietoisesta päätöksestä ja parhaiten pääsee vauhtiin, kun valitsee mahdollisimman pienen asian, johon keskittyy. Esimerkiksi se, miten asioista puhumme – siihen voimme taatusti vaikuttaa.

Voimme valita joka päivä, mitä kieltä käytämme ja millaisia sanoja suustamme päästämme

Kuulin taannoin muutosta ja muutosjohtamista koskevan esityksen. Mieleeni jäi erityisesti, miten siinä puhuttiin muutosvastarinnasta. Ilmiöstä, jota selitetään inhimillisenä reaktiona ympärillämme alati tapahtuvaan muutoksen. Mitäpä, jos emme käyttäisikään kyseistä käsitettä? Entä jos sen sijaan puhuisimme epävarmuuden sietokyvystä ja sen vahvistamisesta? Kääntäisimme puheen tasolla negatiivisen ilmauksen taidoksi, jonka voimme oppia. Tämä herätteli miettimään käyttämiemme sanojen ja käsitteiden voimaa.

Käyttämämme kieli rakentaa sitä todellisuutta, jossa elämme. Todellisuus itsessään on toki monimutkaisempi kokonaisuus, johon vaikuttavat eri asioiden moninaiset suhteet, mutta puheella ja kielellä on merkitystä. Aivan yhtälailla voin omassa arjessani valita, nalkutanko lapselle aamutoimien hitaudesta vai vedänkö henkeä ja keskityn sen sijaan kehumaan, miten hienosti hän solmii kengännauhat. Vaikka se kestäisi ikuisuudelta tuntuvan ajan. Samoin voin valita, miten puhun työkavereista tai työpaikan uusista käytännöistä.

Onko toinen ärsyttävän hidas vaiko vain toimintatyyliltään eritahtinen?

En kuitenkaan tarkoita, että mitään negatiivista ei koskaan saisi suustaan päästää. Harmillakin on paikkansa eikä ilman kritiikkiä synny kehitystä. Ihmisten pitää saada tuulettaa ajatuksiaan. Jokainen voi kuitenkin tietoisesti kiinnittää huomiota siihen, mihin suurelta osin keskittyy ja miten asioista puhuu. Sillä se, mitä katsot kasvaa.