Ongelmia tositarkoituksella

Moni sijaistyön tilaaja saattaa edelleen ajatella, että henkilöstöpalveluyhtiö on vain kone, josta tilataan tuuraaja silloin, kun riveissä on jo aukkoja. Olemmekin keskustelleet asiakkaidemme kanssa paljon siitä, mikä on Seuren rooli ja tehtävä monimutkaisessa vyyhdissä nimeltä henkilöstön saatavuuden turvaaminen.

Seure on asiakkaittensa omistama ja voittoa tuottamaton, joten tavoitteemme onnistua on aina yhteinen. Olemme vuokratyövoiman hankinnan, tarjonnan ja sijoittelun ammattilaisia ja haluamme vähentää asiakkaidemme harteilta juuri sijaisten hankkimiseen liittyvää ”sälää” – ydintoimintoihin liittymätöntä hallinnollista työtä.

Seuren tavoitteena ei kuitenkaan ole olla vain toimittaja, yksittäinen ratkaisu yksittäiseen tilanteeseen toimitusketjun loppupäässä. Haluamme olla kumppani koko matkalla.

Asiakkaan kokonaistarve mikroskoopin alle

Te tilaatte, me toimitamme -ajattelu on hyvin lyhytnäköistä, kun tavoitteena ei ole vain toimittaa vaadittu määrä käsipareja, vaan turvata henkilöstön saatavuus myös tulevaisuudessa. Tärkeintä on, että palveluiden kehittämistä tehdään yhdessä asiakkaan kanssa.

Mistä sitten yleensä lähdetään liikkeelle? Emme saapastele sisään väittäen, että tuntisimme haasteet paremmin kuin asiakas itse, tai tarjoten monistettua pakettiratkaisua.

Emme saapastele sisään väittäen, että tuntisimme haasteet paremmin kuin asiakas itse.

Kun lähdetään oikeasti miettimään henkilökunnan saatavuuden parantamista, pitää ensin nähdä, mitä halutaan korjata. Valmiit toimintatavat ovat jo olemassa. Miten ne asettuvat juuri tämän asiakkaan tarpeisiin? Mitkä ovat asiakkaan omat asetetut tavoitteet?

Haluamme auttaa asiakkaitamme, ei vain kauniisti sanoen haasteissa, vaan riuskasti ongelmissa. Ongelmia on helpompi ratkaista, kun ne asettaa oikeaan kokoluokkaan. Sijaisten täyttöaste on vakava ongelma silloin, kun asiakkaalta puuttuu akuutisti työntekijä. Mutta ehkä on hyvä pohtia myös laajempaa kysymystä: Mistä tekijöistä suuri sijaistarve syntyy?

Jos ongelma ei ole juuri sinun ongelmasi, sen ratkaisu on turhaa.

Jos ongelma ei ole juuri sinun ongelmasi, sen ratkaisu on turhaa. Tärkeintä onkin rehellisen lähtötilanteen selvittäminen.

Jo pelkkä katsontakannan vaihtaminen voi tuoda uusia ideoita. Ei esimerkiksi ajatella henkilöstöä vain paikallaolijoina ja poissaolijoina, vaan astutaan askel taaksepäin. Ehkä henkilöstösi on vakituinen henkilökunta + harjoittelijat + kiertävät sijaiset + keikkalaiset, -sairauslomat -koulutettavat –vapailla olijat. Kun kaikki paikallaolon ja poissaolon muodot ovat omilla kriteereillään ennustettavissa, voidaan henkilökunnan hankintaan ja sijoitteluun ryhtyä ajoissa.

Tavoitteena voi olla esimerkiksi yleisiin toimintaympäristön haasteisiin vastaaminen (miten saamme osaajia tulevaisuudessa?) tai kartoituksessa löytyneen tarkemman ongelman ratkaisu (Miksi tässä kohteessa tilataan enemmän sijaisia?).

Tästä lähdemme liikkeelle. – Yhdessä.