Anniina Haapamäki: Onnistunut rekrytointi on toimeksiantajan ja rekrytoijan vuoropuhelu

Nykypäivän esimiestyö on asioiden ja ihmisten johtamisen moniosaamista. 

Esimies toimii varsinaisen työnsä ohella usein myös rekrytoijana. Esimies onkin tiiminsä tekemisen asiantuntija ja hänellä on paras tieto siitä tarpeesta, johon uutta osaajaa haetaan.

Tilanteissa, joissa tiimiin on jatkuvia rekrytointitarpeita, rekrytointien hoitaminen vie myös kohtuuttomasti aikaa esimiestyöstä. Kun tekemistä on paljon, on kuitenkin aiheellista punnita tarvitseeko ihan kaikkea tehdä itse. Rekrytointiprosessi ulkoistetaankin yhä useammin rekrytointiammattilaiselle.

Oma rekrytointi on pois muusta työstä

Rekrytointien laadukkaalle hoitamiselle voi olla monenlaisia esteitä tai hidasteita. Rekrytointiprosessia ei ole organisaatiossa ehkä ollenkaan konseptoitu, tai käytössä ei ole nykyaikaista rekrytointijärjestelmää. Vaikka rekrytointia hoitava esimies olisi hyvin sisällä toimialassaan ja sen osaamisvaatimuksissa, hän ei välttämättä koe olevansa rekrytoimisessa omalla mukavuusalueellaan. Tilanteissa, joissa tiimiin on jatkuvia rekrytointitarpeita, rekrytointien hoitaminen vie myös kohtuuttomasti aikaa esimiestyöstä.

Tärkeintä on rekrytoijan toimialatuntemus

Seurella on kokemusta rekrytoimisesta jo lähes kolmen vuosikymmenen ajalta. Yhtä pitkältä ajalta tunnemme asiakkaidemme toimialat. Koko olemassaolomme tarkoituksen voi tiivistää siihen, että autamme asiakasta onnistumaan perustehtävässään, eli tuottamaan loppuasiakkaalle laadukasta palvelua. Miten siis varmistamme, että asiakas saa omaan tarpeeseensa oikeanlaisen osaajan mahdollisimman kustannustehokkaasti ja esimiehen aikaa säästäen?

Oikeanlaisilla hakijoilla paras lopputulos

Rekrytoijana ajattelen, että kaikki lähtee avoimuudesta ja luottamuksesta: onnistunut rekrytointiprosessi on sujuvaa vuoropuhelua ja kumppanuutta, jossa Seuren ja rekrytointitoimeksiantajan roolit ja vastuut ovat selkeät ja toisiaan tukevat. Yksinkertaistettuna se tarkoittaa, että minä kysyn esimieheltä: keitä te olette ja minkälaista osaajaa tarvitsette? Mitä te tarjoatte hänelle?

Kiinnostava, oikeanlaisia hakijoita houkutteleva hakuilmoitus syntyy näin yhdessä asiakkaan kanssa, mutta rekrytointiammattilaisen silmälasien läpi. Tämän jälkeen huolehdimme ilmoituksen näkyvyydestä oikeissa kanavissa ja teemme hakijoiden esikarsinnan. Lopullisen valinnan tekee kuitenkin asiakas, sillä oikeanlaisen osaamisprofiilin lisäksi on tärkeää, että asiakas ja ehdokas ovat yhdessä vakuuttuneita, että match on oikea.

Lisäarvon ytimessä on kokonaisvaltainen rekrytointiosaaminen.

Mitä sitten on se lupaamamme lisäarvo, jonka suorarekrytointi asiakkaalle tuottaa? Näkisin, että sen ytimessä on kokonaisvaltainen rekrytointiosaaminen. Sen, minkä rekrytoiva esimies saattaa joutua tekemään ”siinä sivussa” on meille arkipäiväistä, vahvaa tekemistä.

Ymmärrämme, että laadukkaasti hoidettu rekrytointiprosessi rakentaa asiakasorganisaatiosta positiivista työnantajakuvaa. Osaamme läpiviedä rekrytoinnin aikataulutetusti ja huolehtia hyvästä työnhakijaviestinnästä prosessin eri vaiheissa. Tarjoamme asiakkaalle konsultoivan näkökulman rekrytointiin ja pidämme mielessä yhteisen päämäärämme: tyytyväisen loppuasiakkaan.

Tilaa Seuren uutiskirje, niin saat noin kerran kuukaudessa tietoa valitsemiltasi aloilta sekä uusimmat työpaikkailmoituksemme.