Uutta näkemystä vuokratyöhön – Rekrytoijat sukelsivat keikkatöihin

Seureen rekrytoidaan jatkuvasti lisää työntekijöitä useilta aloilta. Motivoituneiden ja sitoutuneiden työntekijöiden rekrytointi vaatii tuoretta tietoa asiakkaiden toimintaympäristöistä ja niiden vaatimuksista. Yhdeksi uudeksi tavaksi saada näkemystä vuokratyöhön oli rekrytoijiemme työpäivät omalla rekrytoitavalla alalla.

”Tarpeena oli saada suoraan lisää tietoa työntekijän toimintaympäristöstä, joka on välillä todella haastava,” henkilöstökonsultti Anniina Haapamäki kertoo. ”Varhaiskasvatuksessa ja myös palvelualoilla osa rekrytoiduista on ilman muodollista koulutusta tai heillä on vain vähän alan kokemusta. Tämän takia on tärkeää antaa realistinen kuva työstä ja käytännönläheistä tietoa työpäivän kulusta ja tehtävistä.”

Tarpeena oli myös saada lisää ajantasaista tietoa työtä tilaavista asiakkaista. ”Kaikkea tietoa työn luonteesta harvoin saa palaverissa.”

Molempiin tarpeisiin päätettiin löytää vastauksia lähettämällä itse rekrytoijat kentälle, eli tekemään työvuoroja asiakkaille. Seuren rekrytoijilla on usein itsellään ammattikokemusta eri aloilta, joten silkan kirjaviisauden varassa ei työvuoroja lähdetty tekemään. ”Esimerkiksi varhaiskavatustaustaisten on luontevaa mennä ihan tilatun mukaisesti tekemään työvuoro päiväkodissa,” Anniina kertoo.

Rekrytoija havainnoi työpäivän keikkalaisen silmin

Työpäivien aikana rekrytoijat havainnoivat arkea keikkalaisen silmin ja tapaavat myös vakituista henkilökuntaa ja sijaisten tilaajia, kartoittaen käytännön tarpeita. ”Rekrytoijien jalkautumisesta keikkatyöntekijöiksi sovittiin ensin kaupunkitasolla, ja työkohteet tietävät etukäteen, että työvuoroon voi saapua alan rekrytoija,” Anniina sanoo.

Jalkautus alkoi kokeilulla, jossa työvuoroihin perehtyivät ensin varhaiskasvatuksen rekrytoijat. ”Rekrytoijia kohdeltiin ihan tavallisina työntekijöitä ja he kohtasivat samoja haasteita kuin muutkin työntekijät. Esimerkiksi joskus sijaiseksi saapuvalle ei ehditty aamulla ohjeistaa tehtävää tai päivän kulkua.”

Tulokseksi tietoa rekrytointiin ja työhön perehdytykseen

Rekrytoijien jalkautuminen koettiin hyväksi tavaksi saada tietoa työtehtävistä. Tavoitteena ei ole kuitenkaan vain rekrytoida työntekijöillä tarkemmilla osaamisprofiileilla, vaan perehdyttää uusia työntekijöitä paremmin arjen työhön ja samalla kohtaamaan myös tilaavan asiakkaan tarpeet. Tuotoksena kehitettiin muun muassa päiväkotikohtainen Seurelaisen tervetulokortti, jossa päiväkoti kertoo tiiviisti yleiset ohjeet, päivän kulun ja esimerkiksi ensiapuvälineiden sijainnin. Rekrytointiperusteisiin puolestaan tuli uutena painotuksena osaaminen hankkia itse tietoa työpäivän aikana.

Rekrytoijien keikkapäivät jatkuvat palvelualan töissä

Loka-joulukuussa Seuren rekrytoijat jalkautuvat ruokapalvelualan töihin. ”Uskon että jalkautustyömme auttaa saamaan työntekijöitä, joilla on aitoa työnantajan tarvitsemaa osaamista. Samalla sijaisten työn laatu ja toimitusvarmuus paranee,” Anniina sanoo. ”Tärkeimpänä tavoitteena on, että työkohde saa hyviä sijaisia ja työntekijä puolestaan saa hyviä työkohteita, jonne hän haluaa tulla uudestaan.”

Jalkautumistyö on osa asiakasyhteistyön kokonaisuutta

”Seuren rekrytoijien jalkautuminen on osa laajempaa kokonaisuutta,” palvelualojen asiakasvastaava Annukka Kortepuro kertoo. ”Myös Seuren asiakasvastaavien tehtäviin kuuluu työhön perehtyminen. Yksi tapa tähän on lähteä katsomaan, mitä asiakkaalla tapahtuu.” Myös Annukka on ollut perehtymässä ruokapalvelutyöhön ja seuraamassa laitoshuoltajan työpäivää.

Asiakasvastaavat tapaavat asiakkaita myös tekemällä etäpäiviä heidän tiloissaan, jolloin keskustelu asiakkaan kanssa on luontevaa ja palautetta Seureen voi antaa matalalla kynnyksellä. Samalla asiakas saa Seurelle kasvot, tai useammankin.

”Yhteistyömme nousee Seuren strategiasta,” Annukka kertoo. ”Haluamme kasvattaa asiakasymmärrystä ja olla asiakasta lähellä. Mitä paremmin ymmärrämme aitoa ympäristöä, sitä paremmin osaamme tarjota myös työntekijöille innostavia ja hyviä työmahdollisuuksia.”

Lue lisää Seuren palveluvalikoimasta.

Seure

Seure

Seure on kunta-alan henkilöstöosaaja. Tehtävämme on turvata asiakkaidemme henkilöstön saatavuus. Työntekijöillemme tarjoamme monipuolisia ja joustavia työmahdollisuuksia.