Riittääkö sylillinen euroja riittäviin syleihin?

Helsingin Sanomissa palattiin 5.1. jälleen varhaiskasvatuksen haasteiden pariin. Jutussa haastateltu Satu Järvenkallas edustaa yhtä suurinta Seuren asiakkaista, Helsingin varhaiskasvatusta, jonka kanssa yhteistyö on ollut tiivistä jo vuosia. Vuonna 2015 lakimuutosten tuoma tarve sijaisille pääsi tosiaan hieman yllättämään, mutta syksyllä 2016 Helsingin varhaiskasvatus sai Seuresta 95 lastenhoitajaa 100 tilausta kohden.

Kuten Satu toteaa, talous asettaa tietenkin reunaehdot, mutta varhaiskasvatuksessa täytyy tarkastella sitä, miten lapset voivat, ei pelkkiä euromääriä. Tämä ohjaa ajattelua myös Seuressa, kun tarkastelemme tulevaisuutta. Olemme jo lähteneet miettimään keinoja yhdessä asiakkaidemme kanssa, miten talouden asettamien rajojen sisällä voitaisiin asiakkaidemme oma asiakas keskiöön nostamalla saada euro riittämään parempaan palveluun, hoitoon, hoivaan ja useammin oikea-aikaiseen syliin kuin tähän saakka.

Yhteistyötä, ennakoitavuutta, digitalisuutta

Ratkomme useissa projekteissa yhdessä asiakkaidemme kanssa, miten henkilöstön käyttö pitää suunnitella, että se parhaalla tavalla vastaa asiakkaidemme palvelutuotannon tarpeita.

Kaikki alkaa loppuasiakkaan, siis palvelun käyttäjän, tarpeiden tunnistamisesta. Siitä lähtee liikkeelle aukoton ketju, jossa suunnitellaan, millaista osaamista ja kuinka monta osaajaa paikalla on milloinkin oltava sekä kuinka työvuorot kokonaisuudessaan sijoitellaan.

Tavoitteena siis on, että voisimme yhdessä suunnitella ja ennakoida tilanteita aiempaa paremmin ja siten mahdollistaa, että loppuasiakas, lapsi päiväkodissa tai vanhus kotihoidossa, saa tarpeensa mukaista ja laadukasta palvelua. Käsin tehtävää työtä on digitalisoitava ja robotiikka otettava avuksi, jotta pitkä tie voidaan kulkea loppuun.

Kokeiluissa olemme alkutaipaleella, ja tarvittavat tietojärjestelmät rakennetaan niiden tuomalla viisaudella. Tähtäimessä on tietenkin myös, että ammattilaisille tarjotaan juuri heidän osaamistaan vastaavaa työtä. Vielä meillä ei ole valmiita avaimia onneen, mutta uskomme, että asiakkaiden kanssa viisaat päät yhteen lyömällä voimme synnyttää jotain ihan uutta! Kevään päätteeksi ensimmäisistä projekteista on jo tuloksia julkaistavissa.