Seure työnantajana yli 14 000 eri alojen osaajalle

Jenni Heinonen: Kohti parempaa työntekijäkokemusta

Juuri alkanut uusi vuosi ja vuosikymmen tuovat muutoksia tapaan tehdä työtä. Harppauksin etenevä teknologian kehitys vie osan nykyisistä tehtävistä pois, tosin synnyttäen uusia tilalle. Robotiikka auttaa muun muassa rutiiniluontoisten tehtävien hoidossa. Meillä Seuressa chatbot Seppo vastailee jo sujuvasti kysymyksiin ja on auttanut ensimmäisenä vuonnaan jo satoja Seuren työntekijöitä.

Sepon kaveriksi tarvitaan kuitenkin ihminen. Inhimillisyyteen robotit eivät pysty. Robotiikan avulla saamme enemmän aikaa merkityksellisiin kohtaamisiin, joita syntyy ihmisten välillä. Tavoitteenamme on, että Seure työnantajana toimii entistäkin parempana kumppanina työntekijöillemme, jotka työskentelevät ympäri pääkaupunkiseutua ja Uuttamaata. Selvitimme, mitä työ ja seurelaisena oleminen merkitsevät eri työntekijöille. Mitä asioita työntekijät arvostavat? Minkä pitäisi hoitua sujuvammin?

14 000 työntekijää, kuusi työntekijäpersoonaa

Vuonna 2019 yli 14 000 työntekijää teki Seuressa vähintään yhden työvuoron. Tällaisella joukolla ihmisiä on lukuisia erilaisia syitä ja tapoja tehdä töitä Seuren kautta. Yksi tekee yksittäisiä työvuoroja oman työn ohella, toinen työskentelee pitkäaikaisessa työsuhteessa ja kolmas hakee uutta suuntaa uralleen. Tutkimme, miten vastaisimme parhaalla tavalla meidän työntekijöiden erilaisiin tarpeisiin ja odotuksiin, joita heillä työnantajaansa kohtaan on.

Tutkimuksessa 29 seurelaista kirjoitti verkkopäiväkirjaan ajatuksiaan seurelaisena olosta. Päiväkirjojen perusteella teimme kyselyn, johon vastasi lähes 700 Seuren työntekijää. Vastauksista alkoi hahmottua kuusi erilaista työntekijäpersoonaa. Seurelaisten kanssa keskustellen kuva persoonista täydentyi. Kun lopulta kysyimme työntekijöiltämme, tavoittaako kuusi erilaista persoonaa oleelliset asiat seurelaisuudesta, 92 prosenttia vastaajista löysi itseään hyvin kuvaavan työntekijäpersoonan.

Tyytyväinen työntekijä on yhtä kuin tyytyväinen asiakas

Ymmärrämme nyt paremmin yli 14 000 työntekijäämme. Meille on aiempaa selkeämpää, mikä seurelaisia kiinnostaa ja motivoi. Nyt meidän tehtävämme on ottaa tästä tiedosta ilo irti ja olla työntekijöillemme entistäkin parempi työnantaja.

Keksimme keinot, joilla mahdollistamme ja toteutamme entistä paremman työntekijäkokemuksen ja tuemme työskentelyä jokaiselle parhaiten soveltuvalla tavalla. Yhdessä hetkessä tyytyväisyyden tuo viimeisen päälle henkilökohtainen palvelu ja toisessa asian nopea hoitaminen esimerkiksi robotiikkaa hyödyntäen. Me uskomme, että tyytyväiset ja motivoituneet työntekijät tuottavat hyvän asiakaskokemuksen loppuasiakkaalle, eli varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle tai kotihoidon asiakkaalle.

Seure työnantajana ponnistelee kohti kaikille parempaa arkea

Työntekijöiden saatavuus varhaiskasvatuksessa, sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä useilla muilla aloilla puhuttavat jatkuvasti. Osaavia työntekijöitä kaivataan jo nyt. Eläköitymisen myötä tarve tulee vain kasvamaan eikä kaikkea ihmisen tekemää työtä pystytä korvaamaan tekniikalla.

Meillä kaikilla työnantajilla, ja työntekijöillä, on yhteinen tehtävä kehittää työolosuhteita ja mahdollistaa parempi arki. Hyvä työntekijäkokemus on kullanarvoinen osaajapulan kasvaessa ja kilpailun kiristyessä eri alojen työntekijöistä. Seuren työntekijöiden työntekijäkokemus muodostuu siitä, millainen Seure työnantajana on, mutta luonnollisesti myös työkohteiden arki vaikuttaa siihen paljon. Tänä vuonna onkin taas hyvä miettiä, miten me kaikki yhdessä – Seure, asiakkaat ja työntekijät – teemme tästä vuodesta edellistä paremman. Mallia voimme ottaa vaikkapa Järvenpään kotihoidosta, jonka Seuren työntekijät äänestivät vuoden 2019 parhaaksi sosiaali- ja terveysalan työkohteeksi.