Seure vuonna 2020

Seurelle on syksyn ajan valmisteltu uutta tulevaisuuden strategiaa. Olemme tehneet työtä huolella ja isolla porukalla. Kortensa kekoon ovat kantaneet sekä henkilöstömme ja asiakkaamme että eri alojen asiantuntijat aina tulevaisuustutkijoista alkaen.

Ajattelemme, että asiakkaidemme toiminta tulee osin muuttumaan perustavanlaatuisesti. Sote- ja maakuntauudistus yhdessä digitalisaation, väestön ikääntymisen ja globalisaation kanssa vaikuttavat monin eri tavoin. Maailma muuttuu, vaikkakin perustekeminen – kuten lastenhoito päiväkodeissa, opetus koulussa tai ikäihmisten hoito – pohjimmiltaan säilyy.

Työn murros muuttaa työelämää, tapaa tehdä työtä, vähin erin, mutta peruuttamattomasti.

Yhä useampi ei halua tehdä työuraansa samassa tehtävässä, samassa työssä ja samassa työpaikassa, vaan mieluummin pilkkoo työtänsä. Siinä on vaivansa, mutta palkintona on mahdollisuus tehdä työtä missä, milloin ja minkä verran itse haluaa. Erilaiset helpot, nopeat ja sähköiset työnteon kanavat mahdollistavat tämän.

Digitalisaatiosta paljon puhutaan, mutta toteutus on vähäisempää. Me Seuressa haluamme olla mukana myös toteuttamassa sitä. Olemme aloittaneet tietojärjestelmähankinnan, jolla mahdollistetaan tulevaisuudessa sujuva, automatisoitu palveluketju. Ketju alkaa asiakkaan toiminnanohjausjärjestelmästä ja päättyy siihen, kun oikea ihminen, oikeaan aikaan, oikealla osaamisella saapuu työvuoroon, jonka hän itse haluaa.

Seure, sen paremmin kuin asiakkaamme, eivät voi menestyä yksin.

Nykymaailma ja tulevaisuuden menestys rakentuvat kumppanuuksille, joissa jokainen keskittyy omaan perustehtäväänsä, tekee sen huippuhyvin ja teettää kumppaneillaan kaiken perustehtävän ulkopuolisen. Seuren valtti on asiakasymmärrys ja kyky sen avulla tuottaa asiakkaille uusia, henkilöstöresurssin viisasta käyttöä tukevia palveluja. Strategiakauden päätavoitteemme on, että olemme asiakkaillemme kokonaisvaltainen kumppani tässä työssä. Onnistutaan yhdessä!

Kirjoitus on julkaistu myös Seure-lehdessä 2/2017 – lue tästä.