Seurelaisia – Mikael Heikinheimo assistentista viestintäkoordinaattoriksi

Seuren viestintäkoordinaattori Mikael Heikinheimo on tottunut kirjoittamaan, mutta nyt hänestä kirjoitetaan. Mikael aloitti Seuressa lokakuussa 2017 ja alle vuoden kokemuksellaan hän voi antaa tuoreen näkemyksen Seuresta ja seurelaisista. Ympärillä on paljon kollegoita, joille Seure-vuosia on kertynyt vähintään viisi ja lähes neljännes seurelaisita on viihtynyt yhtiössä jopa kymmenen vuotta tai enemmän.

Mikael aloitti Seuressa, kun medianomin opinnoista Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa oli jäljellä enää muutama kurssi ja opinnäytetyö. Pääaineenaan Mikael opiskeli audiovisuaalista viestintää ja nautti erityisesti projekteista, joissa pääsi tekemään esimerkiksi erilaisia tuotantoja alusta loppuun: piti tehdä käsikirjoitus ja suunnitelma, valita näyttelijät ja kuvauspaikat, ohjata ja kuvata sekä tietenkin editoida filmi lopulliseen muotoonsa.

Vaikka Mikael suoritti jäljellä olevat opintonsa pääsääntöisesti työpäivien jälkeen, kertoo hän kuitenkin saaneensa työnantajalta tarvittaessa hyvin joustoa. Joulukuussa 2017 Mikael valmistui virallisesti ja pääsi keskittymään 100-prosenttisesti työhön.

Assistentista viestintäkoordinaattoriksi

Aloittaessaan Mikael toimi assistenttina sekä viestinnälle että asiakkuusyksikölle. Viestinnässä riitti kuitenkin niin paljon työnsarkaa, että Mikael siirtyi vähitellen tekemään puhtaasti viestintäassistentin töitä – ja nyt, näytettyään omatoimisuutensa, toimii viestintäkoordinaattorina.

Mikaelin päävastuulla on tähän asti ollut niin sanottu arkiviestintä Seuren asiakkaille ja 12 000 vuokratyöntekijälle uutiskirjeiden ja Keikkanetti-extranetin kautta. Jatkuvasti lisääntyvän kuva- ja videotuotannon myötä Mikael pääsee jatkossa hyödyntämään paremmin myös audiovisuaalista osaamistaan. Kaikkea kuva- ja videotuotantoa ei tarvitse tilata talon ulkopuolelta, kun viestinnässä on alan osaaja. Tästä työnkuvan painopisteen muutoksesta Mikael on tyytyväinen. On hienoa, että yhtiössä kanavoidaan henkilöstön osaaminen ja kyvyt motivoivalla tavalla.

Mikael kertoo joutuneensa Seuressa useaankin otteeseen pois omalta mukavuusalueltaan – mutta pitää sitä pelkästään positiivisena. Välillä pitää heittäytyä mukaan projekteihin, jotka ovat oman varsinaisen vastuualueen ulkopuolella. Mikaelille tämä on ok, sillä hän ymmärtää uuden tekemisen olevan oiva tapa kehittää itseään ja laajentaa osaamistaan. ”Meillä ei tarvitse junnata paikallaan ja suorittaa päivästä toiseen yhtä ja samaa asiaa. Joka päivä eteen tulee jotain uutta. Työskentely Seuressa on monipuolista”.

Vastaanottava ja kannustava työympäristö

Koska Seure on Mikaelin ensimmäinen pidempiaikainen työpaikka, hänellä ei ole varsinaista vertailupohjaa muihin yrityksiin ja työyhteisöihin. Hän kuitenkin uskoo Seuren olevan keskimääräistä positiivisempi työyhteisö työskennellä.

”Minulle Seure on näyttäytynyt hyvin vastaanottavaisena ja kannustavana yhteisönä. Lyhyesti sanottuna täällä on hyvä olla”, Mikael kertoo. Erityisen positiivisena Mikael pitää sitä, että Seuressa ei ole kuppikuntia, joiden ulkopuolelle voi kokea jäävänsä. ”Kaikki on hyvin avointa ja osallistavaa – olemme yksi iso tiimi”, Mikael summaa.

Jos Mikael saisi hetkeksi koko Seuren ohjat käsiinsä, hän ensimmäisenä varmistaisi Seuren valmiuden pysyä ajan hermoilla hurjaa vauhtia muuttuvassa liiketoimintaympäristössä ja kiihtyvässä työn murroksessa.

”Haluamme Seuressa mennä koko ajan eteenpäin ja kehittää toimintaamme vastaamaan muuttuvaa maailmaa. Tämä ei saa jäädä vain haluksi, vaan koko organisaation pitää pysyä muutostahdissa mukana”, Mikael analysoi verrattain tuoreen seurelaisen näkemyksellään. ”Vallitseva työvoimapula vaikuttaa kykyymme vastata sijaisia tilaavien asiakkaidemme tarpeisiin. Tulevaisuudessa meidän on tuotettava palveluita, joilla ensisijaisesti pystytään hillitsemään sijaistarvetta”.

Seureen on helppo tulla

Kun Mikaelia kehottaa miettimään, millä sanoilla hän houkuttelisi artikkelin lukijoita hakemaan Seureen töihin, vastaus tulee hetkessä.

”Täällä meillä Seuressa on mahtava porukka, tänne on helppo tulla. Porukan asenne on se, että töitä tehdään lujasti sen enteen, että asiakkaiden ja meidän kautta työskentelevien vuokratyöntekijöiden elämä helpottuu ja sitä kautta loppuasiakas saa parasta mahdollista palvelua ja hoitoa niin kouluissa, päiväkodeissa kuin sairaaloissakin. Tervetuloa tekemään merkityksellistä työtä!”, Mikael lopettaa äänessään ylpeyttä.

Tilaa Seuren uutiskirje, niin saat noin kerran kuukaudessa tietoa valitsemiltasi aloilta sekä uusimmat työpaikkailmoituksemme.