Sitouta sijainen arvostuksella – ja ennaltaehkäise sijaispulaa suunnittelulla

Varhaiskasvatuksen ja terveydenhuoltoalan sijaispula puhuttaa ja katseet ovat kääntyneet usein meihin, Seureen. Miksi emme toimita sijaisia silloin kun niitä tarvitaan, miksi jätämme toimeksiantoja täyttämättä? Eikö koneistomme toimi, missä tökkii?

Vaikka sijaisten välitys on yksi palveluistamme, emme kuitenkaan ole sijaisia syytävä kone, eikä meillä ole ehtymätöntä sijaisvarastoa, josta voi loputtomasti ammentaa työntekijöitä nopeaan tarpeeseen. Jokainen Seuren kautta keikkaileva sijainen on yksilö, henkilö, ihminen, jolla on vapaus valita, miten, milloin ja missä töitä tekee.

Keikkatyössä vallitsee nyt työntekijän markkinat

Keikkatyössä – kuten työmarkkinoilla laajastikin – vallitsee nyt työntekijän markkinat. Töitä on valtavasti tarjolla. Jos keikkapaikka ei miellytä, sinne ei mennä enää uudestaan. Sijainen on äärettömän tärkeä linkki laadukkaan hoidon sekä potilas- ja hoitoturvallisuuden takaamisessa ja siksi on tärkeä kohdella jokaista sijaista sen mukaisesti. Hyvä kokemus työkohteesta alkaa hyvällä perehdytyksellä ja arvostavalla asenteella. Työkohteen ilmapiiri vaikuttaa vahvasti siihen, palaako sijainen vielä samaan paikkaan.

Sitouta sijainen kunnioittavalla kohtelulla.

Sitouta sijainen kunnioittavalla kohtelulla ja mitä todennäköisemmin hän valitsee työpaikkasi keikkakohteekseen myöhemminkin. Me Seuressa olemme kiitollisia jokaisesta seurelaisesta ja kehitämme jatkuvasti keinoja pitää heidät seurelaisina vielä pitkään.

Kaiken kaikkiaan tapa tilata sijaisia äkilliseen tarpeeseen ei ole kestävä ratkaisu pitkällä aikavälillä. On olemassa muitakin keinoja turvata oikeiden ihmisten saatavuus oikeaan aikaan ja me Seuressa olemme valmiita erilaisiin ratkaisuihin. Jos yhteistyöstä sovitaan, voimme esimerkiksi palkata kokonaisia tiimejä hoitamaan tietyn alueen varhaiskasvatuksen sijaisuuksia ja näin sijainen olisi aina saatavilla, kun tarve ilmenee. Tehokkaimmin äkillisiä sijaistarpeita vähentää erityisosaamiseemme kuuluva henkilöstön käytön optimointi ja strateginen henkilöstön suunnittelu, joiden avulla voimme suunnitella ennaltaehkäiseviä mekanismeja siihen, että henkilöstöstä ei ole vajetta edes ruuhkahuippujen aikaan.