Soten kultaryntäys – kuka kultahiput saa?

Sote, kaikkien huulilla pyörivä akronyymi, joka ei monelle tavalliselle tallaajalle juuri muuta tällä hetkellä olekaan. Kuitenkin monet toimijat, Seure mukaan lukien, ovat nähneet tulevan muutoksen olevan jotain muutakin, jotakin isoa.

Seure on jo pitkään tiiviissä yhteistyössä asiakkaidensa kanssa turvannut asiakkaidensa asiakkaiden arkea välittämällä oikeanlaisia työntekijöitä oikeaan paikkaan oikeaan aikaan. Sote-uudistus tuo mukanaan varsinaisen mahdollisuuksien kultasuonen miettiä, kuinka sote-palvelut ja niiden parissa työskentelevän henkilöstön työt kannattaisi järjestää, jotta loppuasiakkaalle taataan mahdollisimman hyvä palvelu.

Käytettävissä on X määrä työntekijöitä Y määrälle työtä. Y on suurempi kuin X. X:n määrää ei ole mahdollista lisätä eikä Y:tä vähentää. Mitä voidaan siis tehdä? X:n käyttö on suunniteltava uudelleen, jotta X=Y.

Ratkaisuja yhdessä asiakkaiden kanssa

Ratkaisuja olemme Seuressa lähteneet louhimaan yhdessä asiakkaidemme kanssa. Olemme esimerkiksi pilotoineet erilaisia toimintamalleja eri ympäristöissä. Olen itse laskeutunut syvälle kultakaivokseen tutustumalla asiakkaan arkeen. Olen oppinut tuntemaan arjen toimintatapoja ja näkemään asioita asiakkaan silmin. Mitä paremmin tunnemme asiakkaamme, sitä parempia palveluratkaisuja voimme heille tarjota.

Tällä toimintatavalla on jo saavutettu erinomaisia tuloksia. Avullamme on pystytty vähentämään esimiesten työn kuormittavuuden tunnetta. Samaan pyrimme myös laajemmin henkilöstön osalta. Väitän, että kun palvelu loppuasiakkaille on laadukasta, on hoitotyön tekeminenkin mielekkäämpää, millä on vahva positiivinen vaikutus koko työyhteisön työskentelyilmapiiriin. Kultahippuna pohjalla on myös saatu aikaiseksi huomattavaa euroissa mitattavaa säästöä asiakkaille. Samalla säästetään veronmaksajien, eli juuri sinun, varoja.

Parhaimmillaan sote-uudistus on kultaa sote-palveluiden käyttäjälle: potilaalle, asiakkaalle. Palveluitaan kehittävä Seure on kiinni kultasuonen päässä ja jatkaa kaivauksia uudisraivaajan tarmolla!

(kuva: www.freeimages.com)