Tartutaan syihin, muutetaan seuraukset, tehdään yhdessä parempi

Sote- ja varhaiskasvatusalan työvoiman heikko saatavuus on yhteinen pulmamme numero yksi. Yhteisellä en viittaa vain tilaaja-asiakkaisiimme, joille välitämme sijaisia, enkä vain omistajiimme tai kaupunkien sote- ja varhaiskasvatuspäättäjiin – viittaan koko yhteiskunnan rakenteisiin vaikuttaviin tekijöihin.

Seure on viimeinen linkki työvoimapula-ketjussa.

Me, Seure, kaupunkien omistama sijaisia välittävä henkilöstöpalveluyritys, olemme viimeinen linkki pitkässä työvoimapula-ketjussa, mutta hyvin usein syyttävä sormi osoittaa meihin. Miksi Seure on kykenemätön toimittamaan sijaisia juuri silloin, kun niitä kipeästi tarvitaan? Kysymyksen pitäisi kuulua, MIKSI sijaisia tarvitaan niin kipeästi. Esimerkiksi pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksen sijaisten kysyntä työvuoroissa on kasvanut tammikuu 2018 – elokuu 2018 41,3% verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Myös sote-alan sijaisten kysyntä on taas kasvanut 23%. Mistä nämä suuret kasvuluvut johtuvat?

Tekijöitä ei löydy. Missä syy?

Miksi tarvitaan valtavasti enemmän sijaisia kuin ennen? Varhaiskasvatuspalveluiden käyttö on kasvanut samaan aikaan, kun varhaiskasvatustyöhön hakeutuvien määrä on laskenut. Samaa pätee sote-alalla. Töitä olisi tarjolla, mutta tekijöitä ei löydy. Missä syy?

Työn tärkeys ei ole konvertoitunut arvostukseksi ja oikeudenmukaiseksi palkitsemiseksi.

Terveydenhoito- ja varhaiskasvatustyön tärkeys ja välttämättömyys yhteiskunnan pyörimiseksi on kaikille selvää, mutta tämä tärkeys ja välttämättömyys ei ole konvertoitunut arvostukseksi ja oikeudenmukaiseksi palkitsemiseksi. Hoitoala ei motivoi, eikä sinne enää hakeuduta. Välillä myös tuntuu, että hoitoalan aloituspaikkojen määrä ja sijainti mitoitetaan maakuntapoliittisesti – ei niinkään tarpeeseen. Tässä ensimmäisiä juurisyitä siihen pitkään syy ja seuraus -ketjuun, jonka viimeisessä päässä me, Seure, toimimme. Ketjun väliin mahtuu arkitason haasteita, kuten työilmapiiri, työuupumus ja muita työntäviä tekijöitä, jotka vähentävät hoitoalan henkilöstön sitoutumista työpaikkaan ja kasvattavat sijaistarvetta.

Jos sijaisia ei ole, pahimmillaan päiväkoti joutuu sulkemaan ovensa.

Sijaispula on fakta, mutta me emme halua jättää asiakkaitamme pulaan. Jos sijaisia ei ole, pahimmillaan päiväkoti joutuu sulkemaan ovensa ja sairaalassa potilasturvallisuus vaarantuu. Olemme saaneet arvostelua mm. Superin ja Tehyn taholta asiakkaidemme kanssa järjestetyistä neljän päivän perehdytyksistä päiväkotityöhön sekä Ohjaamon ja Stadin aikuis- ja ammattiopiston kanssa yhteistyössä rakentamastamme rekrytoivasta opintojaksosta avustaviin lastenhoidon tehtäviin. Näitä perehdytyksiä käsitellään mm. otsikoinnilla ”Pikakoulutus ei ratkaise varhaiskasvatuksen henkilöstöpulaa” ja annetaan mielikuva, että kuka tahansa kadunmies voi perehdytysemme kautta marssia päiväkotiin töihin. Jälkimmäinen väittämä ei pidä paikkaansa, mutta ensimmäiseen yhdymme.

Emme edes väitä, että toimenpiteemme ratkaisisivat henkilöstöpulan, mutta ne antavat jonkinlaisen avun tärkeiden palveluiden pyörittämiseen. Super on antanut ymmärtää, että lastenhoitotyöhön päteviä lähihoitajia on vaikka kuinka paljon – mutta missä he ovat? Myös me olemme todella huolissamme soten ja varhaiskasvatuksen henkilöstövajeesta ja koulutetun henkilöstön puutteesta, emmekä missään nimessä haluaisi tässä tilanteessa joutua kinastelutilanteeseen. Sen sijaan toivomme, että me kaikki käyttäisimme energiamme juurisyiden ratkaisemiseksi, hoitotyön houkuttelevuuden nostamiseksi. Yhdistetään voimamme sormella osoittelun sijaan.