Tuotepäällikön sata päivää Seuressa

Työn murroksen ja digitalisaation vaikutus tulevaisuuden työhön, asiakaslähtöiset palvelut sekä tutustuminen uusiin työkavereihin ja yrityksen toimintaan täyttivät ensimmäiset sata päivääni Seuressa.

Sata päivää eli reilu kolme kuukautta on mennyt todella vauhdikkaasti ja olen saanut huomata, että henkilöstöpalveluala on suuren muutoksen edessä. Seuressa ei olla jääty odottamaan, vaan tulevaisuuteen varaudutaan jo nyt. Tämä vaatii rohkeaa ja raikasta lähestymistapaa sekä tuoretta ajattelua.

Millaisilla tavoilla varmistamme asiakkaidemme henkilöstön saatavuuden tulevaisuudessa.

Työn murrokseen vaikuttavat monet tekijät. Merkittävimpiä ovat väestön ikääntyminen ja digitalisaatio. Muutokset synnyttävät uusia odotuksia myös asiakkaiden suunnalta. Vaatimustaso palveluistamme, työntekijöiden osaamisesta kasvaa. On päätettävä, millaisilla uudenlaisilla tavoilla varmistamme asiakkaidemme henkilöstön saatavuuden tulevaisuudessa.

On ollut hienoa huomata, että olemme Seuressa ottaneet vahvan roolin muutoksesta viestimisessä. Tammikuussa Seure järjesti Henkilöstö 2.0. –vaikuttajaseminaarin. Tällä haastoimme kaikkia sidosryhmiämme mukaan yhdessä pohtimaan työelämän muutosta.

Tuoreena seurelaisena pääsin myös mukaan kehittämään tulevaisuuden palveluvisiota. Palveluvision tehtävänä on ottaa kokonaisvaltaisesti huomioon asiakkaan tarvitsemat henkilöstöpalvelut. Palveluita ovat muun muassa henkilöstön käytön tieto- ja konsultointipalvelut, henkilöstön hankinta ja tehokas käyttö sekä työhyvinvointiin ja osaamiseen kehittämisen palvelut. Näiden ylärakenteiden alle rakentuu tulevaisuuden Seuren palveluvalikoima, eli palvelut joita tarjoamme asiakkaillemme.

 Se, että työntekijät ovat täällä aidosti tärkeitä, on minulle tärkeä asia.

Seuressa minusta on ollut hienointa huomata seurelaisten kesken valiltseva hyvä yhteishenki ja tekemisen meininki. Aito kiinnostus asiakkaiden tarpeista ja halu kehittää yhteistyötä yhdessä asiakkaiden kanssa näkyvät kaikessa tekemisessä.

Myös Seuren ketterä organisaatio ja se, että työntekijät ovat täällä aidosti tärkeitä, ovat minulle tärkeitä asioita. Työnämme on varmistaa, että asiakkaamme voivat tuottaa omille asiakkailleen tärkeitä palveluita sairaaloissa, päiväkodeissa ja kouluissa sekä palvelualalla sadoissa kohteissa joka päivä. Tätä kuvaa hyvin Seuren slogan – kun työllä on väliä.

Kiitos kaikille asiakkaille, Seurelaisille ja erityisesti omalle tiimille hyvästä vastaanotosta ja perehdyttämisestä. Omalla kohdallani elinikäinen oppiminen jatkuu!

Mahtavaa että saan olla #hyvässäseuressa!