Vapaa mutta ei yksin, eli epätyypillisen työsuhteen johtamisesta

Deloitten Human Capital Trends 2018 -raportin mukaan yritykset ovat muuttumassa sosiaalisiksi yrityksiksi. Sosiaalisen yrityksen toimintatapaa ohjaa taloudellisen kannattavuuden lisäksi myös yhteiskunnallinen eli sosiaalinen merkittävyys. Yrityksen toiminnan halutaan tuottavan hyvinvointia yhteisölleen tai koko maapallolle.

Merkittävin trendi oli kuitenkin työkokemuksen merkitys yksittäiselle työntekijälle: Vapaus johtaa itseä, hyvinvointi työssä ja sen ulkopuolella sekä oman mielekkään työuran vaaliminen. Perinteinen palkkatyö ja uran rakentaminen ei enää riitä. Ajatus elämänurasta yhdellä työnantajalla joka määrää työsi, työaikasi ja paikkasi, on mennyttä.

Ajatus elämänurasta yhdellä työnantajalla on mennyttä.

Tulevaisuudessa työssä arvostetaan erityisesti joustavuutta. Työn murroksen kautta yhä useampi saa tulevaisuudessa palkkansa yrittäjä, freelancerina tai keikkatyöstä. Perinteisen palkkatyön osuus vähenee. Työurat koostuvat erimittaisista jaksoista päällekkäisiä ja perättäisiä työsuhteita, omaa vapautta arvostaen.

Perinteisemmän työuran jo tehneelle nämä trendit saattavat kuulostaa oudolta. Seuren työntekijöille trendi on kuitenkin jo täyttä totta. Kysyimme viime vuoden lopussa työntekijöiltämme, mitkä tekijät ovat merkityksellisiä valittaessa Seure työnantajaksi. Kyselyyn vastasi 2 822 työntekijää eri aloilta. Osa toivoi vakituista työsuhdetta Seureen eri työkohteissa kiertäen (76,4 %), mutta useat myös kokivat valinnan vapauden ja omiin aikatauluihin sopivan työskentelyn parhaaksi.

Halutaan siis olla sosiaalisia ja yhteisöllisiä, mutta samaan aikaan myös vapaita ja yksilöllisiä. Tämäkään ei tunnu nykytyöntekijästä välttämättä ristiriitaiselta, koska työn mielekkyys tulee itse työstä. Työntekijä siis kokee luovansa yhteisöllistä hyvää tekemällä hyvää ja merkityksellistä työtä.

Johtamiselle uudet työnteon tavat asettavat omat haasteensa. Miten johdetaan ihmisiä, joilla on useampia työsuhteita ja esimiehiä yhtä aikaa? Miten varmistamme kaikkien työhyvinvoinnin?

Miten johdetaan ihmisiä, joilla on useampia työsuhteita ja esimiehiä yhtä aikaa?

Seuressa asiaa on lähestytty kytkemällä työhyvinvointi strategiaan. Useamman työnantajan palveluksessa tekevien tulee johtaa itseään ja osaamistaan myös huolehtia omasta työllistymiskyvystään. Työntekijän ei kuitenkaan tarvitse olla velvollisuutensa kanssa yksin. Seure haluaa olla mukana osaltaan tukemassa ja johtamassa työntekijöitään ja olla siten haluttu työnantaja. Turvaverkko ei puutu, vaan Seuren avulla se vain näyttää erilaiselta kuin perinteisellä palkkatyöläisellä.

Myös osaamisvaatimukset muuttuvat nopeammin kuin ennen. Epätyypillisissä työsuhteissa toimiva ja osaamispolustaan usein itse huolehtiva keikkatyöntekijä oppii usein laajemmin erilaisia työn tekemisen tapoja, mutta uhkana saattaa olla myös paitsi jääminen erilaisista vakihenkilöstölle tarjottavista koulutuksista. Seuressa haluamme tarjota kehittymismahdollisuuksia ja tukea osaamisen kehittämiseen tavoilla, jotka työntekijöillemme sopivat.

Turvaverkko ei puutu, se vain näyttää erilaiselta kuin perinteisellä palkkatyöläisellä.

Työntekijäkyselymme mukaan toivottuja tuen tapoja olivat mm. osaamisen kehittämiseen liittyvät tapahtumat, virkistystapahtumat sekä tilaisuudet, joissa voisi tavata muita samalla alalla työskenteleviä. Olemmekin kehittäneet toimintaamme tarjotaksemme näitä yhteisöllisiä itsensä kehittämisen tilanteita ja tulevaisuudessa haluamme onnistua vieläkin paremmin.

Osaamisen ja työhyvinvoinnin eteen työskentelyn lisäksi hyvä työnantajuus koostuu monesta eri palasesta. Keskeisiä tekijöitä ovat työn merkityksellisyys, työssä viihtyminen ja yrityksen arvot. Työnantajalta toivotaan avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta. Lupauksia näihin on helppo antaa kun työnantajakuva on totuudenmukainen. Työnantajalupauksen lunastamisen eteen teemme paljon töitä ja siinä onnistumissa kertovat Seuren työntekijät.