Työn merkitys löytyy arjen alta ja keskeltä

Olen ollut seurelainen yli 11 vuotta. Minulta on monesti kysytty, mitä Seure tekee tai mitä minä teen työkseni. Usein olen vastannut tehtäväkuvausten tai yhtiön perustehtävän kautta. Jälkikäteen olen huomannut, että niin tehdessäni olen jättänyt olennaisen kertomatta. Vastaukseni eivät ole tarpeeksi hyvin avanneet ajatuksiani siitä, mikä on Seuren ja minun tekemäni työn merkitys. 

Seure-urallani olen päässyt työskentelemään hyvin erilaisissa tehtävissä. Vaikka jokainen niistä on ollut sisällöltään ja tekemiseltään erilainen, on kaikissa ollut tarkoituksena henkilöstön saatavuuden turvaaminen asiakkaillemme. Tavoitteen toteuttaminen edellyttää erilaisten osaajien yhteistyötä ja yhteistä ymmärrystä siitä, mitä ollaan tekemässä. Jokaisella pitää olla sisäinen palo ja halu tehdä työtä yhteisten tavoitteiden eteen.   

Nosta leukaa ja muista työn merkitys

Arjessa yhteys yhteiseen tavoitteeseen ajoittain katkeaa ja korvautuu sillä, mikä omassa työssä on sillä hetkellä haastavinta tai työllistävintä. Ihmiset alkavat näyttäytyä käsitteinä, tavoitteet pelkkinä numeroina ja oma työ pelkkänä paperin pyörittämisenä – oman työn merkitys on vaarassa unohtua ja hautautua arjen alle. 

Näinä hetkinä on hyvä nostaa leukaa ja katsoa vähän pidemmälle lopputulokseen. Silloin numerot ja käsitteet saavat inhimillisemmän muodon ja tarkoituksen. Silloin muistan, miksi tätä työtä teen.  

Numeroiden takana on ihminen 

Mitä asiakkaidemme henkilöstön saatavuuden turvaaminen merkitsee? Mikä on sen työn merkitys? Päätin katsoa, miltä minun ja meidän työmme tulokset näyttivät aivan tavallisena maanantaina 18. marraskuuta.

Kotihoidossa työskenteli 175 Seuren lähihoitajaa. Heidän käsissään oli 1 400 ikääntyneen ihmisen hyvinvointi ja arvokkuus, he olivat läsnä näiden ihmisten arjessa. Samaan aikaan 820 Seuren lastenhoitajaa eli mukana 5 740 lapsen ilon ja surun hetkissä pääkaupunkiseudun päiväkodeissa.  

Nämä lähihoitajat ja lastenhoitajat mahdollistivat 14 280 vanhemman ja omaisen työssäkäynnin, opiskelun tai sen, mitä ikinä on tarvinnut tehdä, ilman huolta oman lapsen tai vanhemman hyvinvoinnista. Ilman huolta läheisistään ei voi olla, mutta ammattilaisten huolenpito antaa mielenrauhaa omien velvollisuuksien hoitamiseen.  

995 lähi- ja lastenhoitajan lisäksi 2 105 seurelaista työskenteli muun muassa kouluissa, sairaaloissa, keittiöissä ja terveysasemilla pitämässä huolta sinun ja minun läheisistä. 

Työtä ihmiseltä ihmiselle 

Tuleeko siirappinen maku? Näin minä koen, kun nostan leukaani ja katson kauemmas. Tätä minä ja kollegani tekevät, tätä kaikki seurelaiset tekevät. Numeroiden takaa löytyy ihminen ja todellinen työn merkitys.