Anne Sivula: Työvoimapulan monisyinen ongelma vaatii ratkaisujen yhdistelmän

Julkisen sektorin murros, työn muutos ja digitalisaatio ravistelevat muiden toimijoiden ohella myös Seurea. Olen joutunut pohtimaan paljon tarkoitustamme ja perustehtäväämme. Mitä lisäarvoa me voimme toiminnallamme tuottaa kaiken tämän myllerryksen keskellä? Meidänkin on muututtava maailman muuttuessa ympärillä. Ei enää riitä, että toimitamme sijaisen asiakkaan tarpeeseen – äärimmillään meidän on autettava miettimään, millä keinoin sijaisia ei edes tarvittaisi.

Meidänkin on muututtava maailman muuttuessa ympärillä.

Helsingin kaupunki perusti Seuren vuonna 1990 terveydenhuoltoalan työvoimapulan vuoksi välittämään työntekijöitä asiakkaiden äkillisiin tarpeisiin. Kun 1980-luvun viimeisinä vuosina alkanut työvoimapula kääntyi 90-luvun alussa laman myötä työttömyysasteen nousuun ja työntekijöiden ylitarjonnaksi, ei sairaanhoitajillekaan riittänyt enää työtä ja moni lähti ulkomaille työn perässä. Seurella riitti sijaisia jopa yli tarpeen.

Nyt työvoimapula alkaa olla yhtä vakava kuin tilanteessa, jolloin Seure perustettiin.

Viime vuosiin saakka olemme vastanneet asiakkaidemme työvoimatarpeeseen käytännössä yhdellä ainoalla keinolla, rekrytoimalla uusia työntekijöitä välitettäväksi asiakaskohteisiin. Vuosina, jolloin työntekijöistä oli ylitarjontaa, rekrytoimme jonkin verran yli tarpeen turvaamaan työntekijöiden hyvän saatavuuden. Tällä hetkellä tuntuu hullulta ajatella, että ylimääräisten rekrytointien vuoksi vielä vuonna 2015 työntekijät olivat tyytymättömiä liian vähäiseen keikkojen määrään ja työntekijäkokemus Seuresta oli tästä syystä heikko.

Työhön tarvittavat osaamiskriteerit ovat nousseet.

Nyt työvoimapula alkaa olla yhtä vakava kuin tilanteessa, jolloin Seure perustettiin. Asiakkaillamme on suurin pula lastentarhanopettajista, mutta myös muista ammattinimikkeistä. Työvoimapulaa pahentaa se, että työ asiakaskohteissamme muuttuu jatkuvasti ja työhön tarvittavat osaamiskriteerit ovat nousseet. Tällä hetkellä vain puolet meiltä sote-alan töitä hakevista lähihoitajista täyttää asiakkaiden edellyttämät kokemus- ja osaamiskriteerit ja voivat tulla siten rekrytoiduiksi.

Asiakkaillamme on satoja lastentarhanopettajan tehtäviä auki. Myös muualle, etenkin kotihoitoon, haetaan parhaillaan paljon vakituisia työntekijöitä. Läheskään kaikkia näistä vakansseista ei ole saatu täytettyä ja tämä asiakkaiden vakituisen henkilökunnan vaje heijastuu luonnollisesti meihin sijaiskysynnän kasvuna. Keskimääräinen kysynnän kasvu on viime vuoteen verrattuna ollut 26 %, joissakin ammattinimikkeissä kasvun ollessa huomattavasti suurempaa.

Olemme kehittäneet palveluita, jotka parhaimmillaan ennaltaehkäisevät sijaisten tarvetta.

Koska työntekijäsaatavuus on olennaisesti heikentynyt eikä näköpiirissä ole nopeaa käännettä parempaan, olemme nyt kaksi vuotta kehittäneet palveluita, jotka parhaimmillaan ennaltaehkäisevät sijaisten tarvetta. Varahenkilöstön sijoittelupalvelulla työntekijöitä voidaan paremmin kohdentaa juuri sinne, missä heitä kipeimmin tarvitaan. Työn tutkimuksella ja mittauksella asiakkaat voivat paremmin tunnistaa henkilöstön käyttönsä ja optimoida sitä. Kaiken kaikkiaan kehitteillä olevien palveluiden tarkoituksena on mahdollistaa koko työvoimareservin parempi käytettävyys; Ei vain nyt, vaan pitkällä aikavälillä.

Pelkkä rekrytointi ei enää tuota riittävää määrää työntekijöitä asiakkaiden tarpeeseen, joten meidän on ollut pakko miettiä toimintalogiikkamme siltäkin osin uusiksi. Varmistaaksemme työntekijöidemme riittävän osaamisen pitää meidän rekrytoinnin lisäksi järjestää työntekijöillemme erilaisia perehdytyksiä sekä tukikoulutuksia, esimerkiksi lääkelupaa opiskeleville tai uusia asiakastietojärjestelmiä opetteleville. Yhden työntekijän saaminen asiakkaan käyttöön vaatii meiltä siis huomattavasti enemmän työtä kuin ennen – ja olemassa olevan työvoimareservin sitouttamiseen tulee miettiä aivan uusia keinoja.

Onnistumisemme tarkoittaa oikeaa ihmistä oikealla osaamisella, oikeaan aikaan, oikeassa paikassa.

Meidän pitää siis muuttua, mutta onnistuaksemme tarvitsemme muutoksessa yhä enemmän myös asiakkaitamme. Onnistumisemme tarkoittaa nimenomaan asiakkaiden sujuvaa arkea ja sitä, että heillä on aina oikea ihminen oikealla osaamisella, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Emme pääse pitkälle koettamalla vastata vain kiireellisiin sijaistarpeisiin, vaan meidän on yhdessä asiakkaan kanssa pystyttävä ennakoimaan henkilöstötarvetta pitkälle eteenpäin, määriteltävä muuttuvat osaamiskriteerit ja pohdittava keinoja pitää sijainen tyytyväisenä kaikissa työkohteissa.

Ei ole merkkejä siitä, että työvoimapula aivan lähiaikoina muuttuisi työvoiman ylitarjonnaksi, joten vallitsevaan tilanteeseen on tartuttava sen vaatimalla vakavuudella – mutta luovasti moninaisia keinoja hyväksi käyttäen. Kaikesta muutoksesta ja murroksesta huolimatta koen Seuren vastuun olla turvaamassa kuntalaisten tärkeitä peruspalveluita äärettömän motivoivana. Minulla on merkityksellinen syy mennä töihin aamuisin.

Tilaa Seuren uutiskirje, niin saat noin kerran kuukaudessa tietoa valitsemiltasi aloilta sekä uusimmat työpaikkailmoituksemme.