Voiko itseohjautuvuutta olla ilman luottamusta?

Perinteinen johtaminen lähtee ajatuksesta, että johtaja tietää parhaiten miten asiat tulee tehdä. Johtaja ohjaa ja kertoo, miten eri asiat hoidetaan. Hän varmistaa, että tavoitteet saavutetaan. Johtaja tekee päätökset pienemmissäkin asioissa. Hän on supertietokone, joka suoltaa vastauksia alaisten kysymyksiin. Johtaja on auktoriteetti, jonka sana on laki.

Maailman yhä kiihtyvä muutosvauhti on kuitenkin johtanut siihen, että yksittäisen johtajan on mahdotonta olla suodatin, joka kerää kaiken tiedon, analysoi sen ja jalkauttaa sen toimenpiteiksi alaisilleen.

The best way to find out if you can trust somebody is to trust them. 

– Ernest Hemingway

Jotta yritys pysyy hengissä ja kukoistaa muutoksen keskellä, tarvitaan nopeaa reagointia ja ketteriä liikkeitä. Tämä on mahdotonta, jos joku seisoo päätöksenteon ja pahimmillaan kehityksen tulppana. Itseohjautuvuus ja valmentava johtajuus tarjoaa yhden ratkaisunmallin haasteeseen.

Itseohjautuvuudessa luotetaan ihmisen haluun tehdä työnsä hyvin

Itseohjautuvuudella tarkoitetaan yleisesti yksittäisten työntekijöiden ja tiimien kykyä tehdä päätöksiä ja ohjata omaa työtänsä itsenäisesti.

Itseohjautuvuus edellyttää uudenlaista johtamista

Itseohjautuvuuden onnistuminen yrityksessä edellyttää uudenlaista johtamistapaa: Valmentavaa johtajuutta. Valmentava johtajuus lähtee siitä perusajatuksesta, että työntekijöillä ja tiimeillä on paras valmius keksiä, mitä kulloisessakin tilanteessa tulisi tehdä ja miten. Esimiehen tehtävä puolestaan on varmistaa, että suunta on yrityksen tavoitteiden mukainen, sparrata ja auttaa työntekijöitä ja tiimejä menestymään.

Vaikka valmentava johtajuus on edellä kuvattu esimiesten tehtäväksi, kuka tahansa asemastaan riippumatta voi toimia valmentavan johtajuuden mukaisesti, sparraten ja tarjoten keinoja tiimien ja yrityksen menestymiseen.

Itseohjautuvuus vaatii myös, että tarvittavan tiedon tulee olla kaikkien saatavilla ja käytettävissä. Ilman tarvittavaa tietoa tiimin on vaikea tehdä päätöksiä.

Esimies, uskalla luoda nahkasi

Valmentava johtajuus edellyttää näkemykseni mukaan, että johtajat ja esimiehet luovat nahkansa uudestaan. Pitää olla rohkeutta ravistella hierarkkisia rakenteita ja luovuttaa valtaansa sinne, missä työt tehdään.

Vallasta luopuminen voi olla hankalaa monestakin syystä. Esimiehelle voi olla itsetutkiskelun paikka luopua ajatuksesta, että ei enää jatkossa olekaan se kaikkitietävä päättäjä. Jos ennen arvostus on kummunnut syvästä asiantuntijuudesta, mikä on uudessa tilanteessa oman roolin perusta?

Olennaista on yhteinen luottamus siihen että kaikki työntekijät, tiimit ja esimiehet pelaavat yhteen, tavoitellen samaa.

Rohkeuden puute voi johtua myös luottamuksen puutteesta. Esimiestä voi huolettaa että itsenäisesti toimivat alaiset tekevät virheitä. Näin varmasti käykin joskus, sillä kaikki tekevät virheitä.

Itseohjautuvuuteen ja valmentavaan johtajuuteen kuuluvat omana osanaan ”harha-askeleet”, joista sitten opitaan yhdessä. Olennaista on yhteinen luottamus siihen että kaikki työntekijät, tiimit ja esimiehet pelaavat yhteen, tavoitellen samaa. Jos yhteinen maali on ymmärretty ja siihen on sitouduttu, uskon, että voimme luopua rakenteiden tuomasta vallasta ja heittäytyä kohti itseohjautuvuutta.

Seure liikkuu nopeasti ja toimii ketterästi

Vuokratyön luonne on Suomessa muutoksessa ja Seure on aktiivisesti mukana kehittämässä uudenlaista työmaailmaa. Pyrimme vastaamaan muuttuviin ja kasvaviin tarpeisiin, ja jos ennakoinnista huolimatta kohtaamme yllätyksiä, pyrimme muuttamaan toimintatapojamme ketterästi.

Parantaaksemme strategista ketteryyttämme myös Seure on ottanut johtamistavassaan mukaan itseohjautuvuuden periaatteen. Tiimit saavat oman asiantuntemuksensa lisäksi käyttöönsä koko yrityksen analytiikan ja esimiehen tuen matkalla kohti entistä parempia tuotteita ja palveluita.

Luottamus syntyy teoista ja tekemisestä.