Bonuksia keikoista ja kesätöistä Helsingin kotihoidossa!

Tehtävät ja edellytykset Helsingin kotihoidon kesätyössä

Kotihoidossa pääset tekemään ja näkemään hoitotyötä monipuolisesti. Kohtaat asiakkaat heidän omissa kodeissaan ja tapaat monenlaisia ihmisiä. Kesätyönä kotihoito on mukavaa, sinun ei tarvitse olla yhdessä paikassa. Työ on itsenäistä, mutta et tee sitä yksin. Voit aina kysyä neuvoa muilta hoitajilta tai tiimin sairaanhoitajalta.

Kotihoidon kesätyöhön Helsingin kaupungilla haemme valmistuneita lääkeluvallisia lähihoitajia.

Tehtäviin edellytämme kokemusta kotihoidosta työn, työharjoittelun tai perehdytyksen kautta. Lähihoitajalla tulee olla suoritettu Uudenmaan lääkehoitolupa (PKS-lääkehoitolupa).

Kesätöissä on 100 % työaika ja tehtävät kaksivuorotyötä; aamu-ja iltavuoroja, sekä myös viikonloppuja.

Työkohteissa on käytössä Apotti-potilastietojärjestelmä, jonka koulutus tulee olla suoritettuna ennen työsuhteen aloitusta. Koulutuksen voit suorittaa ilmaiseksi Seuren kautta.

Kotihoidossa pärjäät alueesta riippuen myös ilman ajokorttia. Asiakaskäyntejä voi tehdä myös kävellen, pyöräillen tai julkisia liikennevälineitä käyttäen. Matkalipun työvuorosi ajaksi saat kohteesta. Myös oman tai työkohteen auton käyttö on toki sovittaessa mahdollista.

Kesätyön työkohteet

Keskinen kotihoitoyksikkö:

 • Koskela 1 lähipalvelualue
 • Koskela 2 lähipalvelualue

ntinen kotihoitoyksikkö:

 • Haaga 3
 • Pitäjänmäki 1
 • Pitäjänmäki 2

Pohjoinen kotihoitoyksikkö:

 • Paloheinä 1 lähipalvelualue
 • Maunula 1

Koillinen kotihoitoyksikkö:

 • Suutarila 1 lähipalvelualue

Itäinen kotihoitoyksikkö:

 • Myllypuro 2 lähipalvelualue

Kaakkoinen kotihoitoyksikkö:

 • Laajasalo 1 lähipalvelualue
 • Laajasalo 2 lähipalvelualue
 • Herttoniemi 3 lähipalvelualue

Työnkuva kotihoidossa

Kotihoidon tehtävissä lähihoitaja toteuttaa asiakkaan palvelusuunnitelmaa ja arvioi samalla asiakkaan ravitsemusta, liikkumista sekä terveydentilaa ja lääkitystä. Työnkuvaan kuuluu lääkehoito, sairaanhoidolliset toimenpiteet, tukipalvelujen tarpeen arviointi ja seuranta, sekä tarvittaessa sosiaali- ja muiden etuuksien hakemusten/lomakkeiden täyttäminen. Moniammatillisen tiimin jäsenenä lähihoitaja dokumentoi toimintakykymittareiden tuloksia sekä pitää yhteyttä omaisiin ja yhteistyökumppaneihin.

<< Kesätyöbonus | Näin haet >>