Sote-kesätyöt 2023 Vantaalla ja Keravalla

Haemme Vantaan ja Keravan kesätyötehtäviin lähihoitajia ja sairaanhoitajia sekä alan opiskelijoita.

Vantaan ja Keravan sote-kesätyöhaku on päättynyt kesältä 2023.

Palkat sekä tarkat tiedot tehtävistä ja niiden edellytyksistä kerromme työpaikkailmoituksissamme. Tehtäviä on rajallinen määrä ja niitä avataan haun aikana myös lisää.

Työkohteita ovat muun muassa:

  • Kotihoidossa Myyrmäen, Martinlaakson, Tikkurilan, Hakunilan, Koivukylän, Korson ja Keravan toimintayksiköt sekä Vantaan arviointitiimi
  • Palveluasumisessa Pähkinärinteen, Suopursun, Heporinteen, Koivukylän ja Metsotien palvelutalot
  • Erityisasumisessa Myyrmäen, Hämeenkylän, Malminiityn, Koivukylän, Korson ja Keravan hoivakodit sekä Myyrinkodin kuntoutus- ja arviointiyksikkö
  • Sairaalapalveluissa Katriinan sairaala, Vantaan sairaala, Kotisairaala ja Keravan terveyskeskuksen vuodeosasto
  • Vammaistyössä Koivukodin, Pikkukoivun, Hämeenkyläntien, Keltamokodin, Kerokujan, Kytötien, Martinlaaksonkujan ja Ruusuhaan asumispalveluissa

Tehtävät kotihoidossa

Kotihoidossa pääset tekemään ja näkemään hoitotyötä monipuolisesti. Kohtaat asiakkaat heidän omissa kodeissaan ja tapaat monenlaisia ihmisiä. Kesätyönä kotihoito on mukavaa, sinun ei tarvitse olla yhdessä paikassa. Työ on itsenäistä, mutta et tee sitä yksin. Voit aina kysyä neuvoa muilta hoitajilta tai tiimin sairaanhoitajalta.

Kotihoidon kesätyöhön Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella edellytämme mm. kokemusta kotihoidosta työn tai perehdytyksen kautta. Valmistuneilla lähihoitajilla LOVe/LOP-verkkokurssi ja näyttösuoritukset, tai halu suorittaa verkkokurssi ja näytöt pikimmiten. Apotti-osaaminen tai halu osallistua koulutukseen. Ajokortti on etu.

Tehtävät ikäihmisten kohteissa

Palveluasumisessa pääset monipuolisesti hoitamaan, ohjaamaan ja avustamaan ikäihmisiä arjen toiminnoissa. Kesätyönä tästä on helppo aloittaa, vaikka sinulla ei olisikaan takana pitkää työkokemusta. Paikalla on muitakin tiimin hoitajia ja voit aina kysyä neuvoa. Jos olet jo enemmän kokemusta omaava hoitaja, pääset käyttämään osaamistasi eri hoitotyön saroilla ja saat myös vastuuta.

Vanhustyön kesätyöhön Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella edellytämme mm. työ- harjoittelukokemusta hoitotyöstä ikäihmisten parissa. Valmistuneilla lähihoitajilla LOP-verkkokurssi ja näyttösuoritukset, tai halu suorittaa verkkokurssi ja näytöt pikimmiten. Apotti-osaaminen tai halu osallistua koulutukseen.

Lähihoitajaopiskelijat voivat työskennellä vanhustyössä, kun hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämisopintojakso ja siihen kuuluva vanhustyön harjoittelu on suoritettu. Sairaanhoitajaopiskelijat, joilla on vähintään 60 opintopistettä sekä työ- tai harjoittelukokemusta ikäihmisten parista, voivat työskennellä lääkeluvattomina lähihoitajina.

Tehtävät vuodeosastoilla

Kaupungin sairaalan vuodeosastolla pääset työskentelemään erilaisilla osastoilla, kuten murtumapotilaiden, aivoverenkiertohäiriöpotilaiden, haavanhoitoon tai infektiopotilaiden hoitoon erikoistuneilla osastoilla. Työ on monipuolista ja opettavaista.

Kesätyöhön vuodeosastolla Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella edellytämme mm. Valmistuneilla lähihoitajilla LOVe/LOP-verkkokurssi ja näyttösuoritukset, tai halu suorittaa verkkokurssi ja näytöt pikimmiten. Valmistuneilla sairaanhoitajilla LOVe suoritettu tai aloitettu. I.v.-lupa tai valmius suorittaa lupa. Apotti-osaaminen tai halu osallistua koulutukseen.

Lähihoitajaopiskelijat voivat työskennellä vuodeosastolla, kun hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämisopintojakso ja siihen kuuluva harjoittelu vuodeosastolla on suoritettu. Sairaanhoitajaopiskelijat voivat työskennellä lähihoitajan sijaisuudessa, kun 60 opintopistettä on suoritettu. Sairaanhoitajansijaisuudessa edellytetään vähintään 140 opintopistettä sekä sisätautien, lääkehoidon sekä fysiologian ja anatomian opintojen suoritusta.

Tehtävät vammaistyössä

Vammaistyössä pääset työskentelemään monipuolisesti hoidon, huolenpidon ja kuntoutustyötehtävien parissa. Työnkuvaan kuuluu myös asiakkaan auttaminen, tukeminen ja ohjaaminen. Työtehtävät voivat sisältää kodinhoidollisia työtehtäviä. Työ on mielenkiintoista ja vaihtelevaa.