Sairaanhoitaja, tienaa bonus syksyn työsuhteesta Vantaan ja Keravan sairaalapalveluissa!

Sairaalapalveluiden tehtäviin haemme valmistuneita sairaanhoitajia.

Huomaathan: Seuren nykyiset työntekijät hakevat sisäisessä haussa ja viimeisten viiden vuoden sisällä Seuressa aikaisemmin työskennelleet voivat hakea tehtäviin palaajina.

Kiinnostaako työ kuntoutuspotilaiden, aivoverenkiertohäiriöpotilaiden, haavanhoitopotilaiden, saattohoitopotilaiden tai infektiopotilaiden parissa? Vai onko akuuttihoitotyö tai kotisairaalassa työskentely alaasi? Näitä kaikkia tehtäviä on tarjolla Vantaan ja Keravan sairaalapalveluissa.

Osastot ja työskentely

Tehtäviä on tarjolla Katriinan sairaalan vuodeosastoilla, Peijaksen sairaalan akos 1 ja akos 2 osastoilla, Keravan akos 3-osastolla ja osastolla 9, sekä kotisairaalassa. Työtehtäviä on avoinna usealla osastolla ja kuuntelemme mielellämme kokemuksestasi ja toiveistasi työn ja osaston suhteen.

Sairaanhoitajana työnkuvaasi kuuluu sairaanhoitajan työtehtävät sovitulla osastolla. Sairaalassa työskennellään kolmivuorotyössä, mutta voimme myös keskustella toiveistasi työajan suhteen.

  • Työsuhteen kesto: aloitus sopimuksen mukaan, lopetus 31.12.2023 (Bonuksen tienaat kun työsuhde alkaa 30.10. mennessä.)
  • Työaika: jaksotyö 114 h 45min /3 vko, kolmivuorotyö sisältäen viikonloppuvuoroja.

Haemme tehtäviin

  • Haemme valmistuneita sairaanhoitajia, jolla on aiempaa työkokemusta vuodeosastolla työskentelystä. Kuulemme mielellämme myös muusta työkokemustaustastasi
  • Sinulla on Valviran myöntämät ammattioikeudet
  • Olet suorittanut LOVe-verkkotentit. Tarvittaessa voit suorittaa ne heti työsuhteen alussa.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella potilastietojärjestelmä on Apotti, joten sen osaamisesta on hyötyä. Apotin käyttöön kuitenkin koulutetaan tarvittaessa.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen sairaalapalvelut

Sairaalapalvelut tarjoavat erikoissairaanhoidon palveluita alueensa asukkaille. Sairaalapalveluiden tavoitteena on tarjota asiakkaille laadukasta, turvallista ja vaikuttavaa hoitoa sekä edistää heidän terveyttään ja hyvinvointiaan. Seuren kautta tarjolla olevat tehtävät ovat perusterveydenhuollon tehtäviä. Lue sairaalapalveluiden esittely.

Haku tehtäviin sulkeutuu 22.10.2023

<< Palkkaus ja bonus | Näin haet >>