Josefiina Annanolli

Kirjoittaja työskentelee monipuolisesti Seuren kautta sosiaali-ja terveydenhuoltoalalla ja nauttii jatkuvasta uuden oppimisesta.