Mikael Heikinheimo

Kirjoittaja työskentelee Seuressa video- ja kuvatuotannosta vastaavana viestintäkoordinaattorina.