Teemu Asumaa

Kirjoittaja toimii Seuressa hankkeista ja kehityksestä vastaavana johtajana.