Ville Mikkonen

Kirjoittaja työskentelee Seuressa asikaskokemuksen johtajana.