Työntekijän Portaali – opas työhön Seuressa

Portaali on opas Seuren työntekijälle

Työntekijän Portaali on opas Seuressa työskentelyyn. Seuren työntekijä pääsee Portaaliin OmaSeuren tai Keikkanetin kautta.

Portaalista löydät muun muassa seuraavat ohjeet:

  • OmaSeuren ja Keikkanetin käyttöohjeet ja opasvideot
  • Mitä tehdä kun sairastut; poissaolon ilmoittaminen, sairauslomatodistus ja tietoa sairausajan palkasta
  • Dokumenttien toimittaminen Seureen
  • Tietoa työajoista, ruokailusta ja tauoista
  • Palkanmaksuun liittyvät ohjeet ja palkanmaksupäivät
  • Tietoa työsuojelusta ja vakuutuksista
  • Tietoa työterveyshuollosta
  • Tietoa vuosilomasta ja vapaista
  • Tietoa rikostaustaotteesta
  • Seurelaisen työsuhde-edut

Lue lisää