Barnskötaren inom småbarnspedagogik ger barnet stöd och trygghet

Karla Hoffman, som arbetar som barnskötare inom småbarnspedagogik via Seure, njuter av sitt arbete. Hon sökte arbete som barnskötare på ett daghem på rekommendation av goda vänner.

”Mina vänner hade väldigt bra erfarenheter av att arbeta via Seure och de rekommenderade mig att söka arbete där. Därigenom inspirerades jag av att söka arbete på daghem. Jag gillar verkligen att arbeta med barn och arbetet passar bra vid sidan om mina studier”, säger Karla.

Mångsidiga arbetsuppgifter som barnskötare

Karlas arbetsdagar är varierande och består av många olika uppgifter. Dagen börjar med att hälsa alla barnen välkomna till daghemmet. Vi äter frukost tillsammans och därefter övergår vi till att leka, gå ut eller pyssla. Efter aktiviteten är det dags för lunch, blöjbyten och vila. Efter att barnen sovit middag äter de mellanmål och sedan blir det mer lek och utomhusaktiviteter före hemgången.

Barnskötarens varierande arbetsuppgifter omfattar grundläggande vård, omsorg, hjälp och vägledning av barnen i olika situationer samt dialog med föräldrarna. Barnskötaren ansvarar för barnets fostran och undervisning utifrån barnets ålder och utvecklingsnivå. I barnskötarens uppgifter ingår dessutom observation av barnens välbefinnande, ordnande av vård för sjuka barn och vård av barn som behöver specialvård (t.ex. diabetes). 

Barnskötaren kan ha många olika bakgrunder

Du kan arbeta på daghem med flera olika utbildningsbakgrunder och arbetserfarenheter. På daghem är mångfald en tillgång. Det är värdefullt om arbetsgemenskapen består av arbetstagare i olika åldrar och med olika bakgrund. Arbetstagarna förenas av en genuin vilja att arbeta med barn och att fungera som trygga vuxna under dagen.

”Jag tycker att arbetet som barnskötare passar personer som är varmhjärtade och som trivs med barn. Personligen trivs jag väldigt bra i mitt arbete och arbetsgemenskapen är jättetrevlig. Vi gör aktiviteter tillsammans med arbetskamraterna även på fritiden.”

Du kan arbeta som barnskötare inom småbarnspedagogik om du har en utbildning inom branschen, såsom examen för barnskötare eller dagvårdare, grundexamen inom social- och hälsovården (t.ex. närvårdare) eller grundexamen inom pedagogisk verksamhet och handledning (t.ex. barnledare). Du kan också arbeta som barnskötare om du har arbetserfarenhet i branschen, till exempel genom arbete på daghem eller som familjedagvårdare. Även erfarenhet av praktik inom branschen är en fördel.

Se alla lediga jobb inom småbarnspedagogik

Arbetsprövningsplatserna erbjuder en väg till arbete på daghem

Seures arbetsprövningsplatser inom arbetet som barnskötare inom småbarnspedagogik är också ett alternativ för att få anställning på daghem. Arbetsprövningsplatserna är ett bra sätt att börja arbeta när arbetsmotivationen är stor, men du inte har någon tidigare kompetens eller arbetserfarenhet i branschen. Efter en lyckad arbetsprövningsperiod kan den arbetssökande börja arbeta på daghemmet. Seure ordnar arbetsprövningsplatser som barnskötare inom småbarnspedagogik på våren och hösten.

Se lediga arbetsprövningsplatser