Sjukledighet och tillfällig vårdledighet meddelas till Seure med ett sms

Om du som arbetar vid Seure eller ditt barn insjuknar ska du anmäla din frånvaro till Seure med ett sms. Du kan anmäla frånvaron så snart den har bekräftats. I vissa situationer måste du anmäla sjukfrånvaro per telefon. Anvisning om detta finns längre ner på sidan.

 • Med ett sms kan du endast anmäla akut frånvaro under samma dag eller nästa dag. Olyckor, läkarbesök och annan frånvaro rapporteras per telefon.
 • Med ett sms kan du anmäla tre frånvarodagar under en vecka. Vid längre frånvaro ska du kontakta Seures telefontjänst.
 • Varje frånvarodag ska anmälas med ett separat meddelande.
 • Kom också ihåg att meddela arbetsplatsen om ditt insjuknande enligt överenskommelse.
 • Returmeddelandet bör läsas noggrant eftersom det innehåller viktig information om frånvaron och dess rapportering.

Meddelandet kostar lika mycket som ett vanligt sms.

Hur du skickar sms

Innan du anmäler frånvaro med sms ska du ge Seure tillstånd att hantera sms. Du kan ge ditt tillstånd här.

Skicka sms:et från ditt eget telefonnummer, alltså det nummer som du har meddelat till Seure. Du kan uppdatera ditt telefonnummer på fliken Omat tiedot i Keikkanetti.

Skriv följande sms till numret 050 902 3508:

 • S, om du är sjuk
 • LS, om ditt barn är sjukt
 • Datumet för frånvaron i formatet dd.mm.åå
 • Arbetstiden för ditt arbetspass i formatet 00.00–00.00

Separera uppgifterna med ett mellanslag och skriv ingen annan information i meddelandet.

Exempel:

S 18.08.2020 08.00–16.00

LS 18.08.2020 08.00–16.00

En lyckad anmälan bekräftas med meddelandet Vi har tagit emot din frånvaroanmälan. Du får ett svarsmeddelande också om din anmälan misslyckades. Svarsmeddelandet kan innehålla ytterligare anvisningar.

När kan jag anmäla frånvaro med ett sms?

Du kan anmäla frånvaro med ett sms alla dagar dygnet runt. Observera att du ska anmäla din frånvaro i god tid innan arbetspasset börjar.

Du bör skicka sms:et genast när du vet att du är borta från arbetet, så att vi kan hitta en vikarie i tid.

Anmäla sjukfrånvaro per telefon

I följande situationer ska du fortfarande anmäla frånvaro per telefon:

 • Du har separat kommit överens om att anmäla frånvaro telefonledes.
 • Sjukledigheten eller den tillfälliga vårdledigheten är längre än tre kalenderdagar.
 • Du har råkat ut för ett olycksfall i arbetet.
 • Du insjuknar under arbetsdagen.
 • Du är borta från arbetet med anledning av ett medicinskt ingrepp och känner till detta i förväg.
 • Du kan inte anmäla frånvaro med ett sms.
 • Du arbetar i servicebranschen med andra arbetsuppgifter än uppgifter inom köks- och städbranschen.

Telefonlinjen för sjukfrånvaro är öppen: Mån.–fre. kl. 6.30–14.00

Du når linjen på 09 329 73200.