Sök jobb som vardagshjälte – Seure betalar en rekryteringspremie till skolgångshandledare

Skolgångshandledare behövs inom den svenskspråkiga undervisningen i smågrupper för barn med autismspektrumtillstånd och barn med flera behov av särskilt stöd. Seure har beslutat att införa en modell med rekryteringspremie som kan bidra till att hitta nya skolgångshandledaren till detta meningsfulla arbete och hålla kvar arbetstagare i längre anställningar.  

I modellen med rekryteringspremie betalar vi premien där behovet är som störst. För närvarande betalas premien inom den svenskspråkiga undervisningen i Helsingfors till skolgångshandledare som arbetar i smågrupper för barn med autismspektrumtillstånd och barn med flera diagnoser (Toini) i Zacharias Topeliusskolan. I modellen med rekryteringspremie får arbetstagaren en startpremie när anställningen inleds och en slutpremie när en tidsbestämd anställning upphör. I premiemodellen ska nya arbetstagare inleda arbetet under augusti–november, senast 30.11.2023, och förbinda sig till att fortsätta i arbetet till slutet av anställningen. Anställningens längd ska vara sex månader eller längre.    

Rekryteringspremien läggs till på arbetstagarens normala lön. Startpremien för uppgiften är 200 € och slutpremien 500 €.  

Premien är en extra stimulansåtgärd som används under en bestämd tid och som syftar till att förbättra tillgången på arbetskraft. 

Modellen med rekryteringspremie 

Uppgifter, för vilka premien gäller: 

Helsingfors: Svenskspråkig undervisning, skolgångshandledare, Zacharias Topeliusskolans Toini-grupper 

Startpremie:

  • Startpremien är 200 €. 
  • Nya sökande ska inleda arbetet senast 30.11.2023. 

Slutpremie: 

  • Slutpremien är 500 €. 
  • Slutpremien betalas när arbetstagaren har arbetat i en tidsbestämd anställning till slutet av anställningen. Anställningens längd är minst sex månader.
     

Slutpremien proportioneras till arbetstagarens arbetstid, till exempel enligt följande: 80 % arbetstid > slutpremiens storlek 80 %, 50 % arbetstid > slutpremiens storlek 50 % osv.  

Utbetalningsdagarna för premien kan avvika från det normala lönebetalningsschemat. Premien bestäms utifrån den faktiska anställningsperioden. Om anställningsperioden avbryts eller förkortas från den ursprungliga planen, bedöms premien från fall till fall. 

Arbetstagaren kan endast ingå en anställning med rekryteringspremie under den tid som premiemodellen gäller.

Att söka jobbet 

Nya arbetstagare söker jobben via externa platsannonser med rekryteringspremie som har publicerats på seure.fi. 

Seures nuvarande arbetstagare söker jobben via den interna rekryteringen genom att föreslå sig själva till uppgifterna i OmaSeure. Läs anvisningarna om den interna rekryteringen. 

Frågor och svar 

Får jag rekryteringspremien om jag jobbar ett visst antal dagar som inhoppare på de arbetsplatser där rekryteringspremien gäller?  
Rekryteringspremien betalas endast för tidsbestämda anställningar för skolgångshandledare inom den svenskspråkiga undervisningen i Helsingfors i Zacharias Topelius skolans smågrupper för barn med autismspektrumtillstånd och barn med flera diagnoser (Toini). Anställningen ska ha inletts i augusti–november och vara i minst sex månader. För att få slutpremien ska arbetstagaren ha arbetat till slutet av anställningen.  

Betalas rekryteringspremien om jag arbetar mindre än fem dagar per vecka? 
Ja. I detta fall är rekryteringspremien en procentuell andel av rekryteringspremiens belopp som baserar sig på arbetstiden och fastställs utifrån antalet månader i arbetet.  

Kan studerande söka jobben med rekryteringspremie?  
Ja. Om den sökande har tidigare erfarenhet av skolgångshandledarensuppgifter krävs inte nödvändigtvis att man har avlagt en utbildning. 

Får jag rekryteringspremien om jag arbetar som skolgångshandledare via Seure vid vilken som helst enhet för undervisning i Esbo, Vanda eller Helsingfors? 
Premien gäller endast utvalda anställningar för skolgångshandledare inom den svenskspråkiga undervisningen i Helsingfors.  

Hur och när betalas rekryteringspremien ut?  
Premien betalas automatiskt för de anställningar för vilka premien avtalats när villkoren uppfylls. Utbetalningsdagarna för premien kan avvika från det normala lönebetalningsschemat. Premien betalas i två delar: Startpremien om 200 € betalas när arbetstagarens anställning har varat i en månad. Slutpremien betalas när anställningen har avslutats enligt överenskommelsen.  

Varför gäller rekryteringspremien inte alla arbetsuppgifter inom undervisning? 
Vår avsikt med premiemodellen är att påverka tillgången till arbetskraft inom vissa, särskilt definierade uppgifter. Det har därför avtalats att premien ska gälla för de arbetsuppgifter, arbetsformer och arbetsområden där bristen på arbetskraft är mest akut.  

Varför gäller rekryteringspremien bara höstens rekryteringar?  
Modellen med rekryteringspremie är inte avsedd att bli en bestående åtgärd, utan en åtgärd med vilken vi söker erfarenheter av hur en modell med en stimulansåtgärd påverkar tillgången till arbetskraft. Beslut om extra, tidsbundna premier fattas alltid separat.