#Ammattina sosiaali- ja terveysala

Helsingin Sote-haut nyt laajimmillaan

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveydenhuolto siirtyy Apotti-potilastietojärjestelmän käyttäjiksi 2021. Työntekijöiden koulutukset ja potilasjärjestelmän käyttöönotto vaativat lisähenkilökuntaa. Sijaiset työskentelevät Seuren kautta….

Seure ·

Varahenkilö työskentelee siellä, missä tarve on suurin

Järvenpääläisen Ville Kettusen puhelimeen kilahtaa tavallisesti puolenpäivän jälkeen viesti. Vaihtelevuutta ja vapautta työelämässä arvostava Ville on Seuren kiertävä varahenkilö Helsingin kaupungin kotihoidossa. Saapunut viesti kertoo hänelle aina seuraavan päivän työvuoron tiedot…

Seure ·