Talous

Vuonna 2019 kasvanut asiakastarve kasvatti myös Seuren liikevaihtoa. Samalla tarpeet tuotannon ylläpidon ja kehittämisen investointeihin kasvoivat.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön palveluiden kysyntä jatkui voimakkaana. Vuonna 2019 saapuneiden tilattujen työvuorojen määrä kasvoi 28,3 prosenttia. Liikevaihtomme kasvoi 30,4 prosenttia edellisvuoden 98,0 miljoonasta eurosta 127,8 miljoonaan euroon. Tulos oli noin 900 000 euroa voitollinen.

Investoinnit ja kehittäminen

Toimintamme volyymin kasvaminen synnytti tarpeen henkilöstömäärämme kasvattamiseen sekä panostamiseen organisaation toimintaan ja palvelutuotteiden kehittämiseen. Vuonna 2019 yhtiö investoi muun muassa tietohallinnon sekä kalusteiden hankintoihin ja digitalisointiprojekteihin noin 1 118 000 euroa.

Liiketoiminnan riskit ja tulevaisuusnäkymät

Liiketoiminnan merkittävimmät riskit liittyvät vuokrahenkilöstön saatavuuden varmistamiseen sekä yhtiön kehittämistoimien onnistumiseen. Yhtiön kaikki toiminta tähtää hyvän asiakaskokemuksen luomiseen. Kehittämistoimet ja organisaation merkittävä kasvu näkyvät työntekijöille jatkuvana muutoksena.

Henkilöstön saatavuuden yleinen heikkeneminen heijastuu suoraan Seureen kysynnän kasvuna tilanteessa, jossa myös Seuren työntekijöiden hankinta on vaikeutunut. Yhtiö on kuitenkin kyennyt kasvattamaan toimituskykyään lähes kysynnän kasvun suhteessa (25,2% vs. 28,3%).

Henkilöstön saatavuuden parantamiseksi yhtiö on kehittänyt palveluita henkilöstön käytön kokonaisvaltaiseen optimointiin. Uusien palveluiden avulla tähdätään asiakkaan henkilöstön kokonaistarpeen ja henkilöstökulujen pienentämiseen.

Muun muassa väestörakenteeseen liittyvien syiden vuoksi asiakkaittemme työntekijöiden saatavuuden ennakoidaan edelleen heikentyvän ja pysyvän heikkona pitkään. Samalla yhtiön kysynnän kasvu jatkuu vahvana.

Työntekijöiden vaikean saatavuuden vuoksi rekrytoinnin vaatima keskimääräinen työmäärä nousee. Samoin myös työntekijöiden osaamisen kehittäminen vastaamaan asiakastarvetta vaatii tulevaisuudessa lisää panostuksia.