Apotin tukena

Seuren, Helsingin kaupungin ja Helsinki Apotti -hankkeen yhteinen resurssikeskus pyrkii turvaamaan riittävän henkilöstöresurssin Apotin käyttöönoton aikana syksyllä 2020.

Seure tukee asiakkaita Apotti-potilastietojärjestelmän käyttöönotossa

Monet Seuren asiakkaista ovat jo ottaneet tai ottavat käyttöönsä Apotti-potilastietojärjestelmän. Järjestelmän käyttöönotto edellyttää laajaa henkilöstön kouluttamista. Sote-palveluiden turvaaminen käyttöönoton aikana vaatiikin tavallista enemmän työvoimaa sekä käytettävissä olevan henkilöstön ja osaamisen optimaalista hyödyntämistä.

Seure, Helsingin kaupunki ja Helsinki Apotti -hanke sopivat yhteisen henkilöstöresurssikeskuksen perustamisesta syksyllä 2019. Henkilöstöresurssikeskus pyrkii turvaamaan riittävän henkilöstöresurssin Apotin käyttöönoton aikana syksyllä 2020 varmistamalla, että käytössä oleva henkilöstöresurssi jakaantuu toimintoihin mahdollisimman tasaisesti ja oikeudenmukaisesti. Resurssikeskukseen keskitetään ennalta sovittujen toimintojen koko hoitohenkilöstön optimointi sekä henkilöstön sijoittelun koordinointi.

Resurssikeskuksen toimintaa ohjaavat asiakkaan ja Seuren yhdessä määrittelemät pelisäännöt. Yhteinen linja takaa tasapuolisen ja tehokkaan henkilöstöresurssin käytön, joka perustuu sote-palveluita käyttävien asiakkaiden tarpeisiin. Henkilöstöresurssikeskus on sekä asiakkaalle että Seurelle täysin uudenlainen tapa järjestää ja suunnitella henkilöstön käyttö. Se vaatii molemmilta osapuolilta rohkeutta sekä avoimuutta uutta toimintatapaa kohtaan.

Vuonna 2019 olimme myös muiden asiakkaidemme tukena kouluttamalla omaa vuokrahenkilöstöämme Apotti-potilastietojärjestelmän käyttöön ja toimittamalla sijaisia eripituisiin työsuhteisiin