Seure kehittää

Kehitimme järjestelmiämme, palveluitamme ja prosessejamme työvoiman saatavuuden turvaamiseksi ja parempien työkokemusten luomiseksi.

Kehitystä työntekijöidemme ja asiakkaidemme parhaaksi 

Kehitimme toimintaamme niin järjestelmien, palveluiden kuin prosessienkin osalta pitäen kirkkaana mielessä tavoitteemme: hyvän asiakas- ja työntekijäkokemuksen sekä työmme järjestämisen tehokkaalla tavalla työvoiman saatavuuden turvaamiseksi.

Vuonna 2022 me muun muassa: 

  • Kasvatimme ymmärrystämme vuokratyöntekijän parhaasta mahdollisesta palvelupolusta alkaen siitä, kun henkilö vasta harkitsee työn hakemista Seuresta, päättyen siihen, kun hän lopettaa työskentelynsä – ja sen jälkeen mahdollisesti palaa takaisin seurelaiseksi. Hyödynnämme kerättyjä oppeja työntekijäkokemuksen parantamiseksi.  
  • Käynnistimme projektin rekrytointiprosessimme kehittämiseksi. Rekrytointimme onnistui upeasti vuonna 2022. Tulevien onnistumisten mahdollistamiseksi luomme suuntaviivat rekrytoinnin modernisoinnille ja uudistamiselle tulevina vuosina, kun kilpailu työntekijöistä kiristyy kiristymistään. 
  • Kehitimme kiertävien työntekijöiden sijoittelua työvuoroihin yhdessä asiakkaamme kanssa sekä haimme ratkaisuja kiertävän työn houkuttelevuuden parantamiseen. Tietyllä alueella kiertävät työntekijät ovat merkittävässä roolissa paikatessaan äkillisiä poissaoloja ja toimiessaan asiakkaille ennestään tuttuina sijaisina.  
  • Päivitimme asiakaspalvelun puhelinjärjestelmämme helppokäyttöisempään ja toiminnoiltaan monipuolisempaan versioon sujuvan palvelukokemuksen ja tehokkaan työn mahdollistamiseksi. 

Vastasimme asiakkaidemme toiveisiin ja uudistimme OmaSeuren 

Vuoden 2022 aikana OmaSeure korvasi Keikkanetin asiakkaidemme asiointi- ja tilauskanavana. Olemme jo pitkään kuunnelleet asiakkaidemme toiveita ja tarpeita tarkalla korvalla, ja nyt vastasimme niihin kehittämällä OmaSeurea entistä paremmin toimivaksi kokonaisuudeksi.

Palautteissaan asiakkaamme kuvaavat OmaSeurea helppokäyttöiseksi, nopeaksi, tehokkaaksi ja visuaalisesti selkeäksi. Uusi järjestelmä on nopeuttanut arjen pyörittämistä. Kiitosta saavat erityisesti käytettävyys puhelimella, kertakirjautuminen, nopea chat-palvelu ja tallennettavat tilauspohjat.  

Paransimme työntekijöidemme OmaSeure-sovelluksen käyttökokemusta 

Kehitimme työntekijöidemme OmaSeure-mobiilisovellusta tukemaan parasta mahdollista työntekijäkokemusta. Toimme sovellukseen uusia toimintoja tarkoituksenamme keskittää seurelaisten kaikki asiointi kanssamme yhteen ja samaan paikkaan.

Kehitimme sovellusta entistä selkeämmäksi ja helppokäyttöisemmäksi. Vuokrahenkilöstön tutkimuksessa loppuvuodesta 2022 työntekijämme antoivat OmaSeuren käytön helppoudelle arvosanan kahdeksan asteikolla 1–10. 

Valmistauduimme toiminnanohjausjärjestelmän uusimiseen 

Toiminnanohjausjärjestelmä on Seuren toiminnan ytimessä. Asiakkaamme tekevät tilaukset ja työntekijämme varaavat työvuorot OmaSeuressa, ja taustalla toiminnanohjausjärjestelmä mahdollistaa sen, että työ ja tekijä kohtaavat toisensa.

Toiminnanohjausjärjestelmän uudistaminen tehostaa toimintaprosessejamme ja lisää muutoskyvykkyyttämme alati muuttuvassa toimintaympäristössä. Vuoden 2022 aikana kilpailutimme järjestelmän hankinnan, valitsimme järjestelmän toimittajan, ryhdyimme toteuttamaan uutta järjestelmää ja valmistauduimme sen käyttöönottoon vuonna 2023.  

Toiminnanohjausjärjestelmän hankinta on osa järjestelmäarkkitehtuurimme pitkäjänteistä kehittämistä. Tavoitteenamme on liiketoimintatarpeiden mukaan joustavasti muokattavissa oleva kokonaisuus – asiakkaidemme ja työntekijöidemme parhaaksi.