Strategia

Kun rakennamme työntekijäkokemuksesta kilpailuedun, varmistamme henkilöstön saatavuuden asiakkaillemme.

Miksi Seure on päivittänyt strategiaansa?

Vuosien 2021–2022 välillä Seuren toimialoilla on tapahtunut merkittäviä liiketoiminnallisia muutoksia. Työvoimapula on räjähtänyt käsiin, asiakkaiden tilausmäärät ovat kasvaneet rajusti ja koronan tuomat työelämän muutostrendit ovat vahvistuneet. Siellä missä on kysyntää, kasvaa myös liiketoimintamahdollisuuksia, ja olemmekin nähneet kiristyvää kilpailua alueilla, joilla ennen ei sitä ole ollut.  

Seuren perustehtävä on edelleen kirkas ja ajankohtainen: tilapäisen ja määräaikaisen työvoiman saatavuuden varmistaminen kilpailukykyisesti kaikissa tilanteissa. Mutta koska maailma ympärillämme on muuttunut, meidänkin pitää muuttua.

  • Ensinnäkin, tässä ajassa saatavuuden varmistaminen on työläämpää kuin koskaan, ja meidän on oltava näkyvä, maineikas ja luotettava työnantaja, jotta pystymme tarjoamaan toimialojemme parhaat tekijät asiakkaidemme käyttöön.
  • Toiseksi, työvoimapula ja työmarkkinaneuvottelukierrokset yhdistettynä muuttuneeseen kilpailutilanteeseen toimialoillamme ovat tarkoittaneet korkeampia palkkoja ja sitä myöden korkeampia kustannuksia, joten tarve varmistaa Seuren oman toiminnan tehokkuus on kasvanut.
  • Kolmanneksi, rajusti kasvanut kysyntä tilapäisestä työvoimasta asiakkaillamme on näkynyt paikoitellen vaikeutena löytää ihmisiä tekemään kaikkia vuoroja. Meidän on siis yhteistyössä asiakkaidemme kanssa suunniteltava tiedolla johdettu malli optimoida saatavilla oleva työvoima. 

Nämä kolme tavoitetta ovat toisiaan täydentäviä, eikä siten ole mahdollista valita niistä vain yhtä strategiamme keihäänkärjeksi. Seuressa on vuoden 2022 alusta alkaen otettu strategian keskiöön kaikkien kolmen näkökulman tasapainottamisen varmistaminen.

Uskomme vahvasti siihen, että kyse ei ole joko-tai-valinnasta vaan sekä-että-asenteesta. Tämä Arvon, Laadun ja Tehon tasasivuisen kolmion tasapainottaminen on modernin ja ajassa elävän sekä ketterän strategian kulmakivi. Olemme vuoden 2022 aikana myös panostaneet strategian aktiiviseen päivittämiseen, ja tarvittaessa täsmentäneet kolmiomme kärkien sisältöjä, eli toimenpiteitä, joilla uskomme strategian parhaiten toteutuvan. 

Henkilöstön saatavuus varmistetaan työntekijäkokemukseen panostamalla

Tällä hetkellä uskomme perustehtävämme toteutuvan parhaiten siten, että kun rakennamme työntekijäkokemuksesta kilpailuedun, varmistamme henkilöstön saatavuuden, ja kun toimimme vahvojen asiakaskumppanuuksien kautta, varmistamme Seuren aseman tulevaisuudessakin. Taustalle tarvitsemme tehokkaasti toimivan organisaation, joka mahdollistaa työntekijä- ja asiakaslähtöisyyden toteutumisen.  

Vuoden aikana olemme myös aloittaneet päivitetyn strategian pohjalta rakentamaan polkua kohti uudistettua palvelumallia. Uudessa palvelumallissa liikutaan kauemmaksi perinteisestä tilaaja-toimittaja-mallista ja mennään kohti palvelukokonaisuuksia ja ratkaisuja tarjoavaa yritystä. Työntekijäkokemus ja yksilön valinnan vapaus keskiössä rakennamme yhdessä asiakkaidemme kanssa sellaisia työskentelyn tapoja ja työsuhdemuotoja, jotka vastaavat tämän päivän ammattilaisten toiveisiin ja arvomaailmaan.