Tietoa lääkehoitoluvista

Lääkehoidon toteuttaminen Seuren työntekijänä sosiaali- ja terveystoimialan työkohteissa

Seuren työntekijöiden kohdalla lääkehoitoon osallistumisen vaatimukset ovat samanlaiset kuin työkohteen omalla henkilökunnalla, ja Seure noudattaakin lääkehoitolupien käsittelyssä kaupunkien lääkehoitosuunnitelmia. Lääkehoitosuunnitelmissa kuvataan mm. lääkehoidon käytännön toteuttamisen toimintatavat ja kriteerit sekä määritellään eri ammattiryhmien ja toimijoiden vastuut.

Jos Seuren työntekijä osallistuu työkohteessa luvanvaraisen lääkehoidon toteutukseen, hänellä tulee olla kyseessä olevaan toimintaan oikeuttava kirjallinen lääkehoitolupa. Laillistettujen terveydenhuollon ammattihenkilöiden lääkehoitoluvasta käytetään termiä i.v.-lupa ja nimikesuojattujen terveydenhuollon ammattihenkilöillä taas puhutaan lääkehoitoluvasta. Lääkehoitoluvan suorittaminen lähtee aina liikkeelle LOVe/LOP-verkkokurssin suorittamisesta, joka on lääkehoitoluvan teoriaosuus.

Työkohde eli asiakas määrittää aina viime kädessä, tarvitaanko kyseisessä työvuorossa lääkehoitoluvallista työntekijää ja minkä laajuinen lääkehoitoluvan tulisi olla. Näin ollen kaikissa työkohteissa ei aina edellytetä voimassaolevaa lääkehoitolupaa, jotta työskentely olisi mahdollista. Toisinaan voi myös riittää, että työntekijällä on pelkästään voimassa oleva todistus lääkehoitoluvan teoriaosuuden suorittamisesta (LOVe/LOP), jotta työskentely on mahdollista.

Pääkaupunkiseudun kunnilla on käytössä yhtenäinen lääkehoitolupa, josta käytetään nimitystä PKS-lääkehoitolupa (= pääkaupunkiseudun yhtenäinen lääkehoitolupa nimikesuojatuille terveydenhuollon ammattihenkilöille). PKS-kuntia ovat tällä hetkellä Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kirkkonummi, Kerava ja Keski-Uusimaa. PKS-lääkehoitoluvan tarkoituksena on helpottaa hoitohenkilökunnan liikkuvuutta pääkaupunkiseudun kuntien välillä. Laillistettujen (sh, th, kätilö) nimikkeiden PKS-lääkehoitolupaa eli i.v-lupaa ollaan myös parhaillaan ottamassa käyttöön PKS-kunnissa.

Ohessa on eriteltynä kaupungeittain lääkehoitoluvat, joita Seuren työntekijöiltä voidaan edellyttää, ja joita Seuren kautta on mahdollista suorittaa.

Helsinki

 • Helsingin sosiaali- ja terveystoimen i.v.-lupa
 • Helsingin PKS-lääkehoitolupa
  • Tällä hetkellä Helsinki ei edellytä Seuren työntekijöiltä lääkehoitolupia lähihoitajan tehtävissä Helsingin kaupunginsairaaloissa, vanhustyönkohteissa, eikä psykiatrian kohteissa, jonka vuoksi lääkehoitoluvan suorittaminen Seuren kautta ei ole mahdollista näihin kohteisiin.
  • Helsingin kotihoidon kohteisiin PKS-lääkehoitolupa on mahdollista suorittaa.

Espoo

 • Espoon i.v.-lupa
 • Espoon PKS-lääkehoitolupa
  • Seuren kautta on mahdollista suorittaa lääkehoitolupa kaikissa Espoon sosiaali- ja terveystoimen työkohteissa.

Vantaa

 • Vantaan i.v.-lupa
 • Vantaan PKS-lääkehoitolupa
  • Seuren kautta on mahdollista suorittaa lääkehoitolupa kaikissa Vantaan sosiaali- ja terveystoimen työkohteissa.

HUS

 • HUS i.v.-lupa
 • HUS lääkehoitolupa
  • Tällä hetkellä HUS ei edellytä Seuren kautta tulevilta lähihoitajilta lääkehoitolupaa, jonka vuoksi sitä ei myöskään Seuren kautta ole mahdollista suorittaa. Poikkeuksena on pelkästään HUS Malmin ja Haartmanin Akuutissa työskentelevät lähihoitajat, jotka voivat halutessaan suorittaa lääkehoitoluvan Seuren kautta.

Keski-Uusimaa

 • Tällä hetkellä Seurella ja Keski-Uudenmaan kohteilla ei ole vielä yhteisiä lääkehoitosuunnitelmia eikä Keski-Uudenmaan kohteet edellytä vielä Seuren kautta työskenteleviltä lääkehoitolupia tai LOVen/LOP-verkkokurssin suorittamista. Näin ollen Seuren kautta ei toistaiseksi ole mahdollista suorittaa lääkehoitolupaa Keski-Uudenmaan työkohteisiin.

Mikäli sinulla on jo suoritettuna LOVe/LOP-verkkokurssi tai sinulla on jo voimassa oleva i.v.- tai lääkehoitolupa suoritettuna pääkaupunkiseudulla tai muualta Suomesta niin toimitathan sen kaikkine liitteineen Seureen. Lääkehoitolupasi saattaa käydä sellaisenaan työkohteissamme.

Sinulla on Seuren kautta mahdollisuus osallistua lääkehoitolupakoulutukseen ja näin parantaa työmahdollisuuksiasi Seuressa. Tarjoamme koulutusta silloin, kun työkohde, jossa työskentelet Seuren kautta, edellyttää LOVe/LOP-teorian tai lääkehoitoluvan suorittamista. Lääkehoidon osaamiseen liittyvät LOVe- ja LOP-koulutukset ovat työntekijälle maksuttomia edellyttäen, että hän suorittaa koulutuksen kolmen kuukauden sisällä käyttäjätunnuksen vastaanottamisesta. Ohessa on tarkempaa tietoa lääkehoitolupakoulutuksen sisällöistä.

Lääkehoitolupakoulutuksen sisältö nimikesuojatuilla terveydenhuollon ammattihenkilöillä (esim. lähihoitajat)

Lääkehoitoluvan suorittaminen lähtee liikkeelle LOP-verkkokurssin suorittamisesta, mikä on lääkehoitoluvan teoriaosuus. LOP-verkkokurssi sisältää seuraavat kolme tentittävää osiota:

 • LOP-teoria
 • LOP-lääkelaskut
 • PKV-teoria

LOP-verkkokurssin hyväksytyn suorituksen jälkeen on lääkehoitoluvan käytännön näyttöjen vuoro. Kaikki lääkehoitoluvan näytöt annetaan siinä kunnassa tai organisaatiossa, johon varsinainen lääkehoitolupa suoritetaan.

Mikäli olet kiinnostunut suorittamaan nimikesuojatuille terveydenhuollon ammattihenkilöille tarkoitetun lääkehoitolupakoulutuksen, niin ilmoittauduthan koulutukseen oheisesta linkistä.

Luethan tarkasti koulutusehdot, ennen kuin vahvistat ilmoittautumisen.

Lääkehoitolupakoulutuksen sisältö laillistetuilla terveydenhuollon ammattihenkilöillä (esim. sairaanhoitajat)

Lääkehoitoluvan suorittaminen lähtee liikkeelle LOVe-verkkokurssin suorittamisesta, mikä on lääkehoitoluvan teoriaosuus. LOVe-verkkokurssi sisältää seuraavat yhdeksän tentittävää osiota:

 • LOP: Lääkehoidon osaamisen perusteet (teoria- ja lääkelaskutentti)
 • PKV: pääasiassa keskushermostoon vaikuttavat lääkeaineet (teoriatentti)
 • ROKOTUS-osio: teoriatentti
 • IV: Lääke- ja nestehoito laskimoon (teoria- ja lääkelaskutentti)
 • KIPU: kaksi teoriatenttiä
 • ABO: verensiirron toteuttaminen (teoriatentti)

Mikäli haluat suorittaa Seuren kautta LOVe-verkkokurssin, niin lähtökohtaisesti sinun tulee suorittaa koko 9 tentin LOVe.

HUS Psykiatrian työkohteissa edellytetään LOVen lisäksi Psykiatrian erikoisosion suorittamista ja HUS Lasten sairaanhoidossa edellytetään LOVen lisäksi Lasten erikoisosion suorittamista. HUS Akuutin -työkohteissa keikkailevat työntekijät voivat halutessaan suorittaa LOVen lisäksi Akutologian erikoisosion.

Huomaathan, että ensin sinun tulee suorittaa LOVen perusosio (9 tenttiä) hyväksytysti läpi, ja vasta sitten sinut voidaan ilmoittaa suorittamaan erikoisosiota. Jos sinulla on jo suoritettuna LOVen perusosiot ja työskentelet työkohteissa, joissa edellytetään myös PSYK-, LAS- tai AKU -erikoisosioiden suorittamista, niin voit ilmoittautua suoraan koulutukseen.

LOVe-verkkokurssin hyväksytyn suorituksen jälkeen on lääkehoitoluvan käytännön näyttöjen vuoro. Kaikki lääkehoitoluvan näytöt annetaan siinä kunnassa tai organisaatiossa, johon varsinainen lääkehoitolupa suoritetaan.

Mikäli olet kiinnostunut suorittamaan laillistetuille terveydenhuollon ammattihenkilöille tarkoitetun lääkehoitolupakoulutuksen, niin ilmoittauduthan koulutukseen oheisesta linkistä.

Luethan tarkasti koulutusehdot, ennen kuin vahvistat ilmoittautumisen.

Koulutusehdot

LOVe/LOP-koulutukseen osallistuminen

Lääkehoidon osaamiseen liittyvät LOVe- ja LOP-koulutukset ovat työntekijälle maksuttomia edellyttäen, että hän suorittaa koulutuksen kolmen kuukauden sisällä käyttäjätunnuksen vastaanottamisesta. Tarjoamme koulutusta silloin, kun työkohde, jossa työntekijä työskentelee Seuren kautta, edellyttää LOVe/LOP-teorian tai lääkehoitoluvan suorittamista.

Koulutus sisältää teoriaosuuden, joka suoritetaan itseopiskeluna verkossa LOVe – lääkehoidon osaaminen verkossa -oppimateriaalin avulla. Varsinainen tentti suoritetaan valvotusti omalla ajalla HUS Meilahden palvelukeskuksessa. Tentteihin on aina ilmoittauduttava etukäteen ja mahdollisista tenttien peruutuksista tulee olla suoraan yhteydessä HUS Henkilöstökoulutukseen.

Ilmoittautuminen ja koulutuksen vahvistaminen

Työntekijä ilmoittautuu koulutukseen ja Seure käsittelee koulutusilmoittautumisen viikon kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli työntekijä on soveltuva koulutukseen, käydään hänen kanssaan läpi LOVe/LOP-koulutukseen liittyvät käytänteet, sekä lähetetään ohjeet panttimaksun maksamisesta. Työntekijä sitoutuu suorittamaan LOVe/LOP-koulutuksen kolmen kuukauden sisällä koulutukseen ilmoittautumisesta. Koulutuksen viimeinen mahdollinen suorituspäivä näkyy vahvistusviestistä, joka lähetetään Keikkanetin kautta.

Työntekijä vahvistaa paikkansa koulutukseen maksamalla 50 euron panttimaksun Seuren tilille, ja toimittamalla tästä maksutapahtumasta tositteen Seureen. Kun tosite on Seuressa käsitelty ilmoitetaan hänet Seuren toimesta LOVe/LOP-koulutukseen. Työntekijä saa asiasta vahvistusviestin Keikkanetin kautta. HUS Henkilöstökoulutus lähettää työntekijälle verkko-opintoihin tarvittavat tunnukset ja tarkemmat ohjeet koulutukseen liittyen sähköpostitse noin viikon kuluessa ilmoittamisesta.

Kun työntekijä on suorittanut koulutuksen hyväksytysti läpi, hän saa HUS Henkilöstökoulutukselta LOVe/LOP-todistuksen. LOVe/LOP-todistus tulee toimittaa Seureen 3 kuukauden kuluessa siitä, kun LOVe/LOP-tentti on suoritettu, jotta 50 euron panttimaksu palautetaan työntekijälle.

Kun työntekijä on toimittanut LOVe/LOP-todistuksen Seureen ja Seure on käsitellyt todistuksen, niin tieto työntekijän panttimaksun palautuksesta välitetään Seuren käyttämälle tilitoimistolle, joka hoitaa maksun palautuksen työntekijälle. Koska panttimaksun palautus tapahtuu ulkopuolisen toimijan kautta, niin emme Seuresta voi luvata tiettyä aikaa maksun palauttamiselle. Panttimaksun palautus ei näy työntekijän palkkakuitissa, vaan se näkyy erillisenä suorituksena työntekijän tiliotteessa.

Ilmoittautumisen peruminen & koulutuksen suorittamatta jättäminen

Ilmoittautuminen koulutukseen on sitova. Osallistuminen on mahdollisista perua, jos työntekijää ei vielä ole ilmoitettu osallistujaksi HUS koulutuspalveluihin. Koulutus tulee perua soittamalla työntekijälinjalle numeroon 09 329 73200.

Jos työntekijällä on pidempi sairausloma (vähintään 3 viikkoa), voidaan opiskeluoikeutta jatkaa enintään kolmella kuukaudella. Opiskeluoikeuden pidentäminen on mahdollista ainoastaan sairaustapauksessa.

Mikäli työntekijä ei läpäise verkkokurssia 5 yrityskerran jälkeen, tulee hänelle 1,5 vuoden kestävä karenssi. Tässä tapauksessa panttimaksu kuitenkin palautetaan työntekijälle. Työntekijän tulee olla yhteydessä Seureen, ja Seuresta varmistetaan työntekijän tenttisuoritukset HUS Henkilöstökoulutukselta.

Jos työntekijä haluaa suorittaa vain osan LOVe/LOP-verkkokurssista, tulee hänelle 3 vuoden kestävä karenssi, jonka aikana hän ei voi täydentää omaa suoritustaan. Jos työntekijä ei suorita koulutusta vaaditussa ajassa, panttimaksua ei palauteta. Panttimaksua ei myöskään palauteta, mikäli työntekijä jättää koulutuksen kesken.

Muutokset koulutuksen toteutuksessa

Pidätämme oikeuden koulutusaikataulun tai -ohjelman muutoksiin.