Tietoa lääkehoitoluvista

Lääkehoidon toteuttaminen Seuren työntekijänä sosiaali- ja terveystoimialan työkohteissa

Seuren työntekijöiden kohdalla lääkehoitoon osallistumisen vaatimukset ovat samanlaiset kuin työkohteen omalla henkilökunnalla, ja Seure noudattaakin lääkehoitolupien käsittelyssä kaupunkien lääkehoitosuunnitelmia. Lääkehoitosuunnitelmissa kuvataan mm. lääkehoidon käytännön toteuttamisen toimintatavat ja kriteerit sekä määritellään eri ammattiryhmien ja toimijoiden vastuut.

Jos Seuren työntekijä osallistuu työkohteessa luvanvaraisen lääkehoidon toteutukseen, hänellä tulee olla kyseessä olevaan toimintaan oikeuttava kirjallinen lääkehoitolupa. Laillistettujen terveydenhuollon ammattihenkilöiden lääkehoitoluvasta käytetään termiä i.v.-lupa ja nimikesuojattujen terveydenhuollon ammattihenkilöillä taas puhutaan lääkehoitoluvasta. Lääkehoitoluvan suorittaminen lähtee aina liikkeelle LOVe-/LOP-verkkokurssin suorittamisesta, joka on lääkehoitoluvan teoriaosuus.

Mikäli olet suorittanut LOVe-/LOP-koulutuksen, mutta sinulta puuttuu vielä lääkehoitolupa. Voit toimittaa LOVe-/LOP-todistuksesi Seureen ja voimme järjestää sinulle tarvittaessa mahdollisuuden suorittaa lääkehoitoluvat erillisenä näyttöpäivänä, yhteistyössä asiakaskohteen kanssa.

Työkohde eli asiakas määrittää aina viime kädessä, tarvitaanko kyseisessä työvuorossa lääkehoitoluvallista työntekijää ja minkä laajuinen lääkehoitoluvan tulisi olla. Näin ollen kaikissa työkohteissa ei aina edellytetä voimassa olevaa lääkehoitolupaa, jotta työskentely olisi mahdollista. Toisinaan voi myös riittää, että työntekijällä on pelkästään voimassa oleva todistus lääkehoitoluvan teoriaosuuden suorittamisesta (LOVe/LOP), jotta työskentely on mahdollista.

Pääkaupunkiseudun kunnilla on käytössä yhtenäinen lääkehoitolupa, josta käytetään nimitystä PKS-lääkehoitolupa (= pääkaupunkiseudun yhtenäinen lääkehoitolupa nimikesuojatuille ja laillistetuille terveydenhuollon ammattihenkilöille). PKS-kuntia ovat tällä hetkellä Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kirkkonummi, Kerava ja Keski-Uusimaa. PKS-lääkehoitoluvan tarkoituksena on helpottaa hoitohenkilökunnan liikkuvuutta pääkaupunkiseudun kuntien välillä.

PKS-lääkehoitolupa sisältää lääkärin allekirjoittaman lääkehoitoluvan + näyttölomakkeet + LOVe/LOP-todistuksen ja nämä tulee olla toimitettuna Seureen sekä hyväksytysti käsiteltyinä, kunnes työntekijä voi toimia Seuren kautta lääkehoitoluvallisen tehtävissä työkohteessa. Huomioithan, että lääkehoitolupasi tulee olla toimitettuna kokonaisuudessaan liitteineen Seureen, jotta se voidaan hyväksytysti käsitellä.

Ohessa on eriteltynä kaupungeittain lääkehoitoluvat, joita Seuren työntekijöiltä voidaan edellyttää, ja joita Seuren kautta on mahdollista suorittaa.

Helsinki

 • Helsingin laillistetun PKS- (i.v.)-lääkehoitolupa
 • Helsingin nimikesuojatun PKS-lääkehoitolupa
  • Tällä hetkellä Helsinki ei edellytä Seuren työntekijöiltä lääkehoitolupia lähihoitajan tehtävissä Helsingin kaupunginsairaaloissa eikä psykiatrian kohteissa, minkä vuoksi lääkehoitoluvan suorittaminen Seuren kautta ei ole mahdollista näihin kohteisiin.
  • Helsingin kotihoidon ja vanhustyön kohteisiin PKS-lääkehoitolupa on mahdollista suorittaa.

Espoo

 • Espoon laillistetun PKS- (i.v.)-lääkehoitolupaa
 • Espoon nimikesuojatun PKS-lääkehoitolupa
  • Seuren kautta on mahdollista suorittaa lääkehoitolupa kaikissa Espoon sosiaali- ja terveystoimen työkohteissa.

Vantaa

 • Vantaan laillistetun PKS- (i.v.)-lääkehoitolupa
 • Vantaan nimikesuojatun PKS-lääkehoitolupa
  • Seuren kautta on mahdollista suorittaa lääkehoitolupa kaikissa Vantaan sosiaali- ja terveystoimen työkohteissa.

HUS

 • HUS i.v.-lupa (sisältää LOVe-suoritukset + näyttölomake + lääkärin allekirjoittama lupalomake)
 • Jatkossa myös HUS:sa työskentelevillä lähihoitajilla on mahdollisuus suorittaa LOVen LOP-koulutus ja HUS lääkehoitoluvat Seuren kautta. Mikäli nämä sinulta vielä puuttuvat, voit ilmoittautua LOP-koulutukseen tämän sivun kautta tai vaihtoehtoisesti toimittaa LOP-todistuksesi Seureen. Autamme sinua suorittamaan HUS lääkehoitoluvat näyttöpäivän avulla.

Sinulla on Seuren kautta mahdollisuus osallistua lääkehoitolupakoulutukseen ja näin parantaa työmahdollisuuksiasi Seuressa. Tarjoamme koulutusta silloin, kun työkohde, jossa työskentelet Seuren kautta, edellyttää LOVe/LOP-teorian tai lääkehoitoluvan suorittamista. Lääkehoidon osaamiseen liittyvät LOVe- ja LOP-koulutukset ovat työntekijälle maksuttomia edellyttäen, että hän suorittaa koulutuksen kolmen kuukauden sisällä käyttäjätunnuksen vastaanottamisesta. Ohessa on tarkempaa tietoa lääkehoitolupakoulutuksen sisällöistä.

Lääkehoitolupakoulutuksen sisältö nimikesuojatuilla terveydenhuollon ammattihenkilöillä (esim. lähihoitajat)

Lääkehoitoluvan suorittaminen lähtee liikkeelle LOP-verkkokurssin suorittamisesta, mikä on lääkehoitoluvan teoriaosuus. LOP-verkkokurssi sisältää seuraavat kolme tentittävää osiota:

 • LOP-teoria
 • LOP-lääkelaskut
 • PKV-teoria

LOVen LOP-verkkokurssin hyväksytyn suorituksen jälkeen on lääkehoitoluvan käytännön näyttöjen vuoro. Kaikki lääkehoitoluvan näytöt annetaan siinä kunnassa tai organisaatiossa, johon varsinainen lääkehoitolupa suoritetaan. Tähän saat ohjeet Seuresta, kun olet suorittanut LOVen LOP-tentit hyväksytysti.

Mikäli olet kiinnostunut suorittamaan nimikesuojatuille terveydenhuollon ammattihenkilöille tarkoitetun lääkehoitolupakoulutuksen, ilmoittauduthan koulutukseen oheisesta linkistä.

Luethan tarkasti koulutusehdot, ennen kuin vahvistat ilmoittautumisen.

Lääkehoitolupakoulutuksen sisältö laillistetuilla terveydenhuollon ammattihenkilöillä (esim. sairaanhoitajat)

Lääkehoitoluvan suorittaminen lähtee liikkeelle LOVe-verkkokurssin suorittamisesta, mikä on lääkehoitoluvan teoriaosuus. LOVe-verkkokurssi sisältää seuraavat yhdeksän tentittävää osiota:

 • LOP: Lääkehoidon osaamisen perusteet (teoria- ja lääkelaskutentti)
 • PKV: pääasiassa keskushermostoon vaikuttavat lääkeaineet (teoriatentti)
 • ROKOTUS-osio: teoriatentti
 • IV: Lääke- ja nestehoito laskimoon (teoria- ja lääkelaskutentti)
 • KIPU: kaksi teoriatenttiä
 • ABO: verensiirron toteuttaminen (teoriatentti)

Mikäli haluat suorittaa Seuren kautta LOVe-verkkokurssin, niin lähtökohtaisesti sinun tulee suorittaa koko 9 tentin LOVe.

HUS Psykiatrian työkohteissa edellytetään LOVen lisäksi Psykiatrian erikoisosion suorittamista ja HUS Lasten sairaanhoidossa edellytetään LOVen lisäksi Lasten erikoisosion suorittamista. HUS Akuutin -työkohteissa keikkailevat työntekijät voivat halutessaan suorittaa LOVen lisäksi Akutologian erikoisosion.

HUS Syöpäkeskuksessa edellytetään 1.12.2022 alkaen LOVe SYTO -erikoisosion suorittamista ja Seure on saanut tämän kurssin myös koulutusvalikoimaan.

LOVe erikoisosioiden suorittamiset tentitään perusosioiden suorittamisen jälkeen, mutta voit ilmoittautua LOVe-verkkokurssin perusosioihin ja erikoisosioon samaan aikaan. Jos sinulla on jo suoritettuina LOVe-verkkokurssin perusosiot ja työskentelet työkohteissa, joissa edellytetään myös PSYK-, LAS- tai AKU -erikoisosioiden suorittamista, niin voit ilmoittautua suoraan koulutukseen.

LOVe-verkkokurssin hyväksytyn suorituksen jälkeen on lääkehoitoluvan käytännön näyttöjen vuoro. Kaikki lääkehoitoluvan näytöt annetaan siinä kunnassa tai organisaatiossa, johon varsinainen lääkehoitolupa suoritetaan. Tähän saat ohjeet Seuresta, kun olet suorittanut LOVe-tentit hyväksytysti.

Mikäli olet kiinnostunut suorittamaan laillistetuille terveydenhuollon ammattihenkilöille tarkoitetun lääkehoitolupakoulutuksen, ilmoittauduthan koulutukseen oheisesta linkistä.

Luethan tarkasti koulutusehdot, ennen kuin vahvistat ilmoittautumisen.

Koulutusehdot

LOVe/LOP-koulutukseen osallistuminen

Lääkehoidon osaamiseen liittyvät LOVe/LOP-koulutukset ovat työntekijälle maksuttomia edellyttäen, että hän suorittaa koulutuksen kolmen kuukauden sisällä käyttäjätunnuksen vastaanottamisesta. Tarjoamme koulutusta silloin, kun työkohde, jossa työntekijä työskentelee Seuren kautta, edellyttää LOVe/LOP-teorian tai lääkehoitoluvan suorittamista.

Koulutus sisältää teoriaosuuden, joka suoritetaan itseopiskeluna verkossa LOVe – lääkehoidon osaaminen verkossa -oppimateriaalin avulla. Varsinainen tentti suoritetaan valvotusti omalla ajalla Seuren toimistolla, osoitteessa Käenkuja 1 B. Tentteihin on aina ilmoittauduttava etukäteen ja mahdolliset peruutukset tulee tehdä ajoissa peruutuslinkin kautta. Saat tarkemmat ohjeet tentteihin liittyen koulutusvahvistusviestin yhteydessä.

Ilmoittautuminen ja koulutuksen vahvistaminen

Työntekijä ilmoittautuu koulutukseen ja Seure käsittelee koulutusilmoittautumisen viikon kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli työntekijä on soveltuva koulutukseen, käydään hänen kanssaan läpi LOVe/LOP-koulutukseen liittyvät käytänteet. Työntekijä sitoutuu suorittamaan LOVe/LOP-koulutuksen kolmen kuukauden sisällä koulutukseen ilmoittautumisesta. Koulutuksen viimeinen mahdollinen suorituspäivä näkyy vahvistusviestistä, joka lähetetään Keikkanetin kautta.

Ilmoittautumalla koulutukseen työntekijä sitoutuu tekemään Seuren kautta vähintään 10 työvuoroa 12 kuukauden sisällä koulutukseen osallistumisesta. Mikäli vähintään 10 työvuoroa ei toteudu 12 kuukauden aikana, on Seurella mahdollisuus periä työntekijältä takaisin koulutuksen kustannus 200 €. Huomaathan, että työvuorovelvoite on koulutuskohtainen.

Työntekijä ilmoitetaan Seuren toimesta LOVe/LOP-koulutukseen. Työntekijä saa asiasta vahvistusviestin Keikkanetin kautta. HUS Henkilöstökoulutus lähettää työntekijälle verkko-opintoihin tarvittavat HUS Moodle -tunnukset ja tarkemmat ohjeet koulutukseen liittyen sähköpostitse noin viikon kuluessa ilmoittamisesta.

Kun työntekijä on suorittanut kaikki koulutuksen tentit hyväksytysti läpi, hän saa tästä LOVe/LOP-todistuksen omaan HUS Moodle- järjestelmäänsä pdf-tiedostona, joka on ladattavissa/tulostettavissa järjestelmästä. Työntekijän tulee toimittaa itse LOVe/LOP-todistus Seureen.

Kun työntekijä on toimittanut LOVe/LOP-todistuksen Seureen ja Seure on käsitellyt todistuksen, niin työntekijä saa asiasta vahvistusviestin.

Ilmoittautumisen peruminen & koulutuksen suorittamatta jättäminen

Ilmoittautuminen koulutukseen on sitova. Osallistuminen on mahdollisista perua, jos työntekijää ei vielä ole ilmoitettu osallistujaksi HUS koulutuspalveluihin. Koulutus tulee perua soittamalla työsuhdelinjalle numeroon 09 329 73700.

Jos työntekijällä on pidempi sairausloma (vähintään 3 viikkoa), voidaan opiskeluoikeutta jatkaa enintään kolmella kuukaudella. Opiskeluoikeuden pidentäminen on mahdollista ainoastaan sairaustapauksessa.

Mikäli työntekijä ei läpäise verkkokurssia 5 yrityskerran jälkeen, tulee hänelle 6 kuukautta kestävä karenssi suorittaa LOVe-/LOP-kurssi Seuren kautta.

Jos työntekijä haluaa suorittaa vain osan LOVe/LOP-verkkokurssista, tulee hänelle 6 kuukautta kestävä karenssi, jonka aikana hän ei voi täydentää omaa suoritustaan.

Muutokset koulutuksen toteutuksessa

Pidätämme oikeuden koulutusaikataulun tai -ohjelman muutoksiin.

Palaa Koulutukset-sivulle.