Seure työnantajana

Seuressa vastuullisuus on keskeinen toimintamme perusta. Työllistämme runsaasti eri elämäntilanteissa olevia ihmisiä ja tuemme heidän työuriaan. Työntekijäreserviimme kuului vuonna 2019 yli 15 000 aktiivista työntekijää, joilla oli mahdollisuus työskennellä tuhansissa työkohteissa. Lue lisää eri tavoissa työskennellä Seuressa.  

Luotettava työnantaja 

Seuren työntekijä näkee aina työvuoronsa etukäteen ja myös tarkistaa ja kuittaa, että tehty työ vastaa suunniteltua. Maksamme palkan säännöllisesti ja ajallaan. Palkkalaskelman saat suoraan työvuorojärjestelmäämme Keikkanettiin.  

Seuressa on käytössä kaksi eri työehtosopimusta; AVAINTES (yhtäjaksoisesti vähintään 16 päivää kestävä työsuhde) ja SEURETES (yhtäjaksoisesti alle 16 päivää kestävä työsuhde). AVAINTES-työsuhteissa maksamme palkan kerran kuussa ja SEURETES-työsuhteissa maksamme palkan kaksi kertaa kuukaudessa. 

Maksamme kilpailukykyistä palkkaa ja palkkojen vertailu on helppoa, sillä ilmoitamme palkat etukäteen vuokratyöntekijöiden työpaikkailmoituksissa. Kaikista Seuren työsuhteista saat myös työtodistuksen. 

Sinä päätät suunnastasi – Me hoidamme työsuhdeasiat puolestasi 

Noudatamme työehtosopimusta, työsopimuslakia ja muita työntekijän työsuhdetta määritteleviä lakeja. Seuressa voit työskennellä huoletta – Palkka-asiasi, työntekijävakuutuksesi, lakisääteinen työterveyshuolto, työnantajan ilmoitusvelvollisuudet ja muut työsuhdeasiasi ovat kunnossa. Epäselvissä asioissa voit ensisijaisesti kääntyä asiakaspalvelumme puoleen, mutta tarvittaessa sinulla on myös liittosi luottamusmiesten ja työkohteen työsuojeluvaltuutettujen tuki puolellasi. 

Tarjoamme työntekijöillemme myös osaamista tukevia koulutuksia.  

Huolehdimme myös loppuasiakkaiden – potilaiden, koululaisten, päiväkotilasten ja vanhusten – turvallisuudesta ja hyvästä hoidosta. Huolehdimme, että Sosiaali- ja terveydenhuollon aloilla työntekijöillämme on riittävä lääkehoito- ja tietojärjestelmäosaaminen, ja tarkistamme heidän laillistuksensa tehtäviin Valvirasta. Lasten kanssa työskenteleviltä työntekijöiltä edellytämme rikosrekisteriotteen lain vaatiman kolmen kuukauden työskentelyajan täytyttyä. 

Oikeudenmukainen kohtelu kuuluu kaikille 

Työntekijöiden oikeudenmukainen kohtelu on Seuressa ensisijaisen tärkeää. Rekrytointimme on läpinäkyvää ja tasapuolista. Teemme työllistämispäätöksemme aina ammatillisen osaamisen ja tehtävään sopivuuden perusteella. Lue lisää Seuren monimuotoisuudesta ja tasa-arvoisesta rekrytoinnista.

Häirintää, epäasiallista kohtelua tai syrjintää ei Seuressa hyväksytä ja suhtaudumme vakavasti kaikkiin meille ilmoitettuihin epäkohtiin.

Lue kokemuksia Seuressa työskentelystä.

Tilaa Seuren uutiskirje, niin saat noin kerran kuukaudessa tietoa valitsemiltasi aloilta sekä uusimmat työpaikkailmoituksemme.