Työnhakijalle

Tutustu varhaiskasvatuksen työtehtäviin

Seuren kautta voit työskennellä avustajana, varhaiskasvatuksen lastenhoitajana tai -opettajana pääkaupunkiseudun päiväkodeissa ja leikkipuistoissa.

Varhaiskasvatuksessa töitä on tarjolla yhden päivän sijaisuuksista lukukauden tai koko lukuvuoden kestäviin työsuhteisiin. Töitä on runsaasti tarjolla, joten itselle sopiva kokonaisuus on helppo räätälöidä.

Rekrytoimme varhaiskasvatuksen eri pituisiin määräaikaisiin työsuhteisiin ja eri työtehtäviin läpi vuoden. Heinäkuun puolestavälistä kesäkuun alkuun rekrytoimme työntekijöitä lyhyisiin työsuhteisiin eli keikkatyöhön. Lukukauden tai lukuvuoden mittaisiin määräaikaisiin työsuhteisiin rekrytoimme ensisijaisesti kesän aikana, mutta tarpeen mukaan myös läpi lukuvuoden.

Palkkaus määräytyy tehtävän työn sekä kunkin työntekijän koulutuksen ja kokemuksen mukaan.

Halutessasi voit hyödyntää kielitaitoasi, ja laajentaa tehtävänkuvaasi valitsemalla tehtäviä myös ruotsinkielisistä päiväkodeista.

Muita edellytyksiä työhön ovat tehtävän suorittamiseen tarvittava suomenkielen tai ruotsinkielen taito. Vaadimme kaikilta lasten kanssa työskenteleviltä rikostaustaotteen.

Tutustu varhaiskasvatuksen työtehtäviin

Småbarnspedagogik

Via Seure kan du även arbeta på svenskspråkiga daghem i huvudstadsregionen.

Inom småbarnspedagogiken erbjuder vi jobb från endagsvikariat till anställningar som varar en termin eller hela läsåret. Det finns ett stort utbud av jobb, så du kan skräddarsy en lämplig helhet för dig enligt din egen tidsplan.

Vi rekryterar till visstidsanställningar av olika längd och olika arbetsuppgifter inom småbarnspedagogiken under hela året. Från och med mitten av juli till slutet av april rekryterar vi arbetstagare till kortvariga anställningar som inhoppare. Till visstidsanställningar som varar en termin eller ett läsår rekryterar vi i första hand under sommaren, men om nödvändigt även under hela året.

Lönen fastställs enligt arbetsuppgiften samt arbetstagarens utbildning och erfarenhet.

Tilaa itsellesi sähköposti tai uutiskirjekooste uusista avautuvista hauista!